CARVEN – PLANET PARFUM – 15/05/2018

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een jonge vrouw met lang blond haar. Haar bovenlichaam is ontbloot en ze houdt zich met haar armen voor haar boezem.
Daarnaast een afbeelding van het gepromote product, het parfum 'Dans ma bulle'.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat het heel moeilijk is om te bepalen of het model op de affiche minderjarig is of niet: de keuze van het model, het kapsel, de pose en de houding laten duidelijk uitschijnen dat het om een adolescente gaat. Ze verbergt haar ontblote boezem met haar armen en haar mond is lichtjes geopend. De naam van het parfum is suggestief en versterkt de oriëntatie naar het doelpubliek van adolescenten. Volgens de klager benadert deze affiche een erotisch getinte foto (dus met een seksueel karakter) waarop de afgebeelde persoon een adolescente (minderjarige) lijkt en hoort zij niet thuis in de openbare ruimte.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het model op de affiche Ammi Garritsen is, een professioneel model dat bij verschillende agentschappen is aangesloten. Ze is geboren op 30 juli 1997 en is dus meerderjarig.
De adverteerder voegde daaraan toe dat het gepromote parfum niet enkel bedoeld is voor adolescenten, maar voor vrouwen van alle leeftijden. De waarden die door de affiche worden uitgedragen, zijn de kernwaarden van het merk: een natuurlijke uitstraling, frisheid en eenvoud. Het merk heeft geenszins als doel te provoceren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche die het voorwerp uitmaakt van de klacht een jonge vrouw toont met lang blond haar, ontbloot bovenlichaam en met haar armen voor haar boezem, om reclame te maken voor het parfum 'Dans ma bulle'.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat het model Ammi Garritsen is, die geboren is op 30 juli 1997 en dus meerderjarig is en dat de affiche de kernwaarden van het merk uitdraagt, namelijk een natuurlijke uitstraling, frisheid en eenvoud.

Volgens de Jury is de houding van de vrouw niet choquerend en geeft deze een sensuele en geen seksuele connotatie weer. Zij is van mening dat de reclame aldus de codes volgt die gewoonlijk gebruikt worden in de parfumwereld.

De Jury is van oordeel dat de affiche niet aanspoort tot een vroegtijdig gebruik van het gepromote product en dat ze niet van aard is om jonge vrouwen te instrumentaliseren.

Zij is tevens van oordeel dat deze affiche geen elementen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de Regels van de JEP inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke van inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARVEN - PLANET PARFUM
Product/Dienst: Parfum ‘Dans ma bulle’
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/05/2018