CARREFOUR – 29/10/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie van een warenhuisketen geeft verschillende promoties weer. Naast de titel « Beenhouwerij » staat in grote letters : « 3 kopen + 1 gratis festival », met daaronder een tabel die ingedeeld is in 3 rubrieken, namelijk : “varkens, runds en panklaar”, waarnaast telkens de vermelding “3+1 gratis” wordt vermeld. Onder de rubriek “panklaar” worden 3 producten aangeprezen, waaronder : “ Smakelijke vogels zonder kop € 7,91 kg (€5,93 of 239 Bef/kg)”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend want als men 2 vogels zonder kop vraagt is de prijs € 7,91kg en niet €5,93 kg. Vraagt men 3 +1 gratis, dan rekent men €5,93 kg, maar men weegt ze alle 4, dus betaalt men uiteindelijk toch €7,91 kg. In het warenhuis stelt men dat het gratis product in de prijs inbegrepen is en dus krijgt men in werkelijkheid geen gratis artikel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij de prijs verrekent (7,91/kg : 4 x 3 = 5,93/kg) om te vermijden dat de klant zou beweren dat het 4e stuk kleiner is en dat deze verrekening volgens hem het eerlijkst en duidelijkst was. Hij benadrukte tevens dat uit de reclame duidelijk blijkt dat de prijs van € 5,93/kg niet geldig is voor 2 stuks, temeer daar er duidelijk “3+1 gratis festival” wordt vermeld. Hij bevestigde tevens dat om verdere misverstanden te vermijden hij in de toekomst de gewone prijs en 3+1 gratis zou vermelden.

Jurybeslissing

Na onderzoek was de Jury de mening toegedaan dat dergelijke prijsaanduiding als dubbelzinnig kan ervaren worden door de doorsnee consument, daar er enerzijds een prijs/kg wordt vermeld en anderzijds 3+1 gratis (dus per stuk). Daar er uitdrukkelijk 3+1 gratis wordt vermeld zal de doorsnee consument de verrekening niet begrijpen. Teneinde ieder risico op verwarring uit te sluiten en op basis van art. 2 van de wet betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, heeft zij de aanbeveling gedaan om deze advertentie onder deze vorm niet meer te verspreiden.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: GB Super Partner
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  29/10/2002