CARREFOUR – 25/10/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Meisje: “Mama, mag er nog wat water bij?”
Moeder: “Water? Aja tuurlijk, ja zeker, schatteke. Plat of bruis?”
Meisje: “In mijn bad eh.”
Moeder: “Ah ja, sorry. Ja, mama was efkes bezig met boodschappen doen eh.”
Meisje: “Ja.”
VO: “Ja, op carrefour.eu doe je je boodschappen gewoon terwijl je de kindjes in bad stopt en je krijgt nu zelfs 19,50€ korting op je eerste bestelling. Doe je boodschappen wanneer en hoe je maar wil op carrefour.eu. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Voorwaarden op carrefour.eu.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat je een kind in bad in de gaten moet houden en dat afgeleid zijn omdat je online bezig bent niet ok is. Volgens haar wordt in het spotje zelfs heel hard benadrukt dat de moeder niet aan het opletten is omdat ze aan het shoppen is.
Zij deelde ook mee dat kinderen in een paar cm water kunnen verdrinken en dat je te allen tijde moet opletten en erbij blijven. Een reclame die aanmoedigt om snel-snel nog iets anders te doen lijkt haar geen goed voorbeeld en ontmoedigt jonge en/of onwetende ouders niet om zich te laten afleiden tijdens het in bad gaan van hun kind, integendeel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij volledig akkoord gaat wat betreft het belang van de veiligheid van kinderen in bad (in onderhavig geval is het kind dat spreekt ouder dan 5 jaar en is de moeder dicht bij haar) en dat zijn intentie geenszins is om ouders aan te sporen om nalatig te zijn op dit punt.
Hij voegde toe dat de in de radiospot opgeroepen context een publicitaire manier is om uit te leggen dat men zijn boodschappen online kan doen wanneer men wil, hoe men wil.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot promotie voert voor de website van de adverteerder om je boodschappen online te bestellen.

Volgens haar heeft de enscenering als doel om het gemak waarmee men zijn boodschappen online kan doen op de voorgrond te plaatsen en de slogan “Doe je boodschappen wanneer en hoe je maar wil op carrefour.eu” te illustreren.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat het kind ouder is dan 5 jaar en dat de moeder dicht bij haar is, wat volgens haar ook duidelijk blijkt uit de spot zoals deze werd gerealiseerd.

De Jury is van mening dat het afgeleid zijn van de moeder duidelijk met een humoristische knipoog gebracht wordt en dat de reclame derhalve niet van aard is om door de gemiddelde consument opgevat te worden als een beschrijving van een potentieel gevaarlijke handeling of een situatie waarin de gezondheid of de veiligheid niet gerespecteerd worden.

Gelet op het voorgaande is zij van oordeel dat de spot in kwestie niet aanzet tot gevaarlijk gedrag en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: online aankopen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/10/2019