CARREFOUR – 25/10/2010

Beschrijving van de reclame

In de online folder van Carrefour van 15 t.e.m. 25 september 2010 worden 3 sets van 3 DIM boxershorts aangekondigd voor de prijs van 15,90 euro als volgt:
“Set van 3 herenboxer-shorts
94% katoen, 6% elastaan, 3 tot 5 verschillende kleuren
Ref.4978914
Ook beschikbaar : Set van 3 jongensboxers € 13,90
2+1* gratis. Hetzij € 5,30 per stuk.
In grote letters, de prijs : € 15,90
Onder de prijs : Per 3 sets van 3 boxershorts

*verrekend aan de kassa, niet elke kleur is beschikbaar in elke winkel.

Motivering van de klacht(en)

Er staat 15,90 euro per 3 sets van 3 boxershorts.In de winkel blijkt dat het 15,90 euro is voor 1 set van 3 boxershorts.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het aanbod “3 sets van 3 herenboxershorts DIM voor de prijs van € 15,90 – 2+1 gratis” op een vergissing berust.

Het betreft hier een drukfout gemaakt door het reclameagentschap van de adverteerder. De folder vermeldt uitdrukkelijk dat de aanbiedingen slechts geldig zijn onder voorbehoud van eventuele drukfouten.

Het is immers overduidelijk dat zijn aanbod betrekking had op 1 set van 3 herenboxershorts, 2 + 1 gratis voor € 15,90.

De adverteerder voegde de door hem ondertekende laatste versie van de folder, alvorens deze in druk ging, bij. Het reclameagentschap had er dus in laatste instantie en buiten het weten van de adverteerder om “3 sets” van gemaakt.

Van zodra de vergissing door de adverteerder werd vastgesteld, heeft hij zijn klanten hiervan op de hoogte gebracht door middel van een erratum.

Bovendien is het aanbod “3 sets van 3 herenboxershorts DIM voor de prijs van € 15,90” manifest een verkoop met verlies die op basis van de wet van 6/4/2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming verboden is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie 3 sets van 3 boxershorts DIM aankondigt aan de prijs van 15,90€.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat het een vergissing betrof en het aanbod betrekking had op 1 set van 3 herenboxershorts voor 15,90 euro.

Gelet op voorgaande en ongeacht het voorbehoud m.b.t. drukfouten, heeft de Jury geoordeeld dat de reclame in kwestie misleidend was in de zin van art. 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming en van art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel. Zij verzoekt derhalve om deze reclame te wijzigen of niet meer te verspreiden.

De Jury heeft genoteerd dat de reclame intussen beëindigd is en niet meer verspreid wordt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Boxershorts
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  25/10/2010