CARREFOUR – 19/11/2013

Beschrijving van de reclame

Een foto toont een winkelrek met daarin alcoholische dranken en niet-alcoholische dranken, waaronder Kidibul, naast elkaar.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft vastgesteld dat Kidibul (niet-alcoholische kinderdrank) in het drankenschap staat tussen de alcoholische dranken. Dit is volgens hem een inbreuk op artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Standpunt van de adverteerder

De franchisegever deelde mee dat de winkel waar de vaststellingen werden gedaan, uitgebaat wordt door een zelfstandige franchisenemer, maar dat een recente mailing aangaande de afbakening van de alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende producten naar alle winkels werd verstuurd.

De franchisenemer deelde mee dat hij niet op de hoogte was van deze regelgeving en zich niet bewust was van enig kwaad.
Hij heeft evenwel onmiddellijk de aanpassingen gedaan: de "kinderchampagnes" worden nu te koop gesteld in de rayon van de fruitsappen en frisdranken.

Jurybeslissing

Op basis van de foto die meegedeeld werd door de klager heeft de Jury vastgesteld dat er geen tussenschot of echte fysieke scheiding is in het rek tussen de alcoholische dranken en de niet-alcoholische dranken, waaronder Kidibul, en dat bepaalde alcoholische dranken zich aldus onmiddellijk naast deze niet-alcoholische dranken kunnen bevinden.

De Jury is van oordeel dat er aldus risico bestaat op verwarring tussen alcoholhoudende dranken en niet-alcoholhoudende producten, wat in strijd is met artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de betrokken winkelier derhalve verzocht om de alcoholhoudende dranken te koop aan te bieden in overeenstemming met de voormelde bepaling.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat het in casu gaat om een zelfstandig uitgebate winkel waarbij de franchisegever naar aanleiding van een eerder dossier aan al zijn winkels instructies gaf opdat de afbakening van de alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende producten correct zou worden uitgevoerd en dat de franchisenemer intussen de betrokken niet-alcoholische dranken heeft verplaatst.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Alcoholische dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  19/11/2013