CARREFOUR – 16/10/2013

Beschrijving van de reclame

Een uit te knippen bon vermeldt « - 25 € à l’achat de min. 60 € de produits Carrefour aux rayons droguerie, parfumerie, épicerie, boissons et produits frais ».

Motivering van de klacht(en)

De klager wijst op een korting van 25 euro bij aankoop van 60 euro op de producten van Carrefour, met name en specifiek de verse producten waarvan vreemd genoeg vlees, vis en groenten van Carrefour uitgesloten zijn zonder voorafgaande verwittiging. Hij benadrukt het niet-naleven van de vermelde korting dan wel een onjuiste maar niet alsdusdanig erkende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de omstreden reclame hem duidelijk en niet verkeerd lijkt. Ze verduidelijkt dat de korting enkel geldt bij aankoop van producten van het merk Carrefour (drogisterij, parfumerie, kruidenier, drank en verse producten). Hij verkoopt geen vlees, vis, groenten, enz. van het merk Carrefour. Hij is dus van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie die « - 25 € à l’achat de min. 60 € de produits Carrefour aux rayons droguerie, parfumerie, épicerie, boissons et produits frais » vermeldt.

Volgens de klager zijn vlees, vis en groenten van de actie in kwestie uitgesloten. De Jury heeft er echter naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat deze geen vlees, vis en groenten van het merk Carrefour verkoopt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de consument te misleiden over de draagwijdte van de actie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Carrefour producten
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/10/2013