CARREFOUR – 15/11/2017

Beschrijving van de reclame

Onder de titel “Hyp’ deals!”, toont de advertentie verschillende huishoudapparaten met daarbij de vermelding “2 + 1* gratis naar keuze op de hele afdeling huishoudapparaten” in een gele ster en onderaan de vermelding “Naar wens te combineren”. De asterisk verwijst naar een vermelding in kleine letters onder de afbeelding: “* het goedkoopste product wordt verrekend aan de kassa”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de aanbieding preciseert “naar keuze” maar dat in werkelijkheid, na telefonisch contact, bleek dat het het goedkoopste stuk is dat gratis is. Volgens hem is dat niet duidelijk gepreciseerd in de folder.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat er wel degelijk een vermelding is met een asterisk onderaan de pagina die verduidelijkt dat het het goedkoopste van de drie door de consument gekozen producten is waarvan de prijs van het kassaticket wordt afgetrokken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de betrokken advertentie en van de actie met betrekking tot huishoudapparaten met de vermelding “2 + 1* gratis naar keuze op de hele afdeling huishoudapparaten” waarbij de asterisk verwijst naar de vermelding in kleine letters onder de afbeelding: “* het goedkoopste product wordt verrekend aan de kassa”.

Volgens de Jury wordt dit soort van promotie gemeenzaam gebruikt en leidt haar voorstelling in casu niet tot verwarring.

Zij is van mening dat de reclame voldoende duidelijk vermeldt op welk stuk het gratis karakter betrekking heeft opdat de gemiddelde consument zijn aankopen met kennis van zaken zou kunnen uitvoeren.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft het voorwerp van de actie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Huishoudtoestellen
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/11/2017