CARREFOUR – 09/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als slogan “Dit jaar komt de Kerstman vroeger” toont een afbeelding van een glimlachende Kerstman die zijn arm om een vrouw (met heksenhoed op haar hoofd en een pompoen in de hand) slaat.

Een TV spot toont Sinterklaas die net uit een huis komt en de Kerstman kruist die aanbelt aan de deur. De Sint kijkt verbaasd achterom.
Vrouwenstem : “Dit jaar komt de Kerstman vroeger dan verwacht. Geniet in november bij Carrefour en GB van uitzonderlijke promoties en spaar zo voor aankoopbons van 10 € die u in december kan gebruiken. Vrolijk Kerstfeest”. Ondertussen worden kortingen en de aankoopbon in beeld gebracht.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame (affiches, folders) is al eind oktober 2007 te zien. Is dit in overeenstemming met de aanbevelingen inzake reclame voor kinderfeesten?
De TV spot toont gelijktijdig de Sint en de Kerstman. Kinderen zijn ronduit verbaasd wanneer zij dit zien. Dit getuigt van weinig respect naar de kinderen toe.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat deze actie erop gericht is om de klanten naar aanleiding van Kerstmis een aanzienlijke besparing te bieden op hun aankopen van december.De actie bestaat uit 2 delen: enerzijds het sparen van zegels van 1 t.e.m. 20 november via de aankoop van deelnemende producten die recht geven op een waardebon van 10 euro en anderzijds het inruilen van deze waardebonnen gedurende de ganse feestmaand december bij Carrefour, GB en Express. Om de klanten toe te laten hun waardebonnen in december om te ruilen, is het vanzelfsprekend dat er vooraf gespaard moet kunnen worden (in casu in november).
Hij benadrukte tevens dat het om een promotiecampagne gaat en dat men nergens in de winkels de Kerstman al tegen het lijf zal lopen. Het gaat om een ludieke campagne die zich richt op de volwassen klanten. De startdatum van deze actie was 31 oktober. Deze datum is bepaald in functie van de folder (de promoties in de folders van Carrefour starten steeds op woensdag). Hij stelde tevens dat hij in deze campagne de geest van de aanbevelingen betreffende reclame voor kinderfeesten heeft gerespecteerd. Zo werd er bewust voor geopteerd om in de folder van de eerste week geen afbeelding van de Kerstman op de cover te gebruiken. Anderzijds gaat het om een campagne die zich duidelijk richt tot de volwassen consument en geenszins tot de kinderen. De Tv campagne ging van start op de vooravond van 1 november, de abribus campagne en de advertenties in de kranten vanaf 2 november, de advertenties in de magazines vanaf week 44 (met uitzondering van Humo, Dag Allemaal en Télémoustique).
De campagne later laten starten zou, zou met zich brengen dat de consumenten niet vanaf de start op de hoogte zouden zijn en derhalve niet optimaal zouden kunnen profiteren van deze actie. Tenslotte stelde de adverteerder ervan overtuigd te zijn dat de overgrote meerderheid van de consumenten deze knipoog wel zal begrijpen.

Jurybeslissing

De Jury nam er vooreerst nota van het feit dat de adverteerder stelde dat deze actie duidelijk gericht is op de volwassen consument.

De Jury merkte op dat deze campagne (zowel in het straatbeeld als op televisie) ook gezien wordt door kinderen, waaronder kleuters die nog niet kunnen lezen.

De geest en de bedoeling van de aanbevelingen inzake reclame rond kinderfeesten, bestaat erin om een sperperiode in te bouwen rondom kinderfeesten (waaronder Sinterklaas en Kerstmis) omdat ervan werd uitgegaan dat voorbarige reclame zorgt voor verwarring bij de kinderen (cfr de adviezen van de Raad voor het Verbruik). Er werd dan ook overeengekomen om voor de feesten van Sinterklaas en Kerstmis geen promoties of reclames te maken voor 1 november.

De Jury heeft vastgesteld dat deze campagne (affiches + folders) voor 1 november 2007 van start is gegaan . Rekening houdend met het feit dat deze campagne gezien wordt door kinderen, is de Jury van oordeel dat dit strijdig is met de geest van deze zelfdisciplinaire aanbevelingen inzake reclame voor kinderfeesten.

De Jury heeft derhalve aan de aanbeveling gedaan om in de toekomst deze aanbevelingen inzake reclame voor kinderfeesten, niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest ervan, na te leven.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat het geenszins de bedoeling was om de aanbevelingen inzake reclame voor kinderfeesten niet na te leven. Hij stelde er zich toe te verbinden om voor de toekomst rekening te houden met de bemerkingen van de Jury.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Kerstactie
Media: TV, Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/11/2007