CARREFOUR – 01/10/2013

Beschrijving van de reclame

Een foto toont een winkelrek met alcoholische dranken (met een bordje aan het rek dat aangeeft ‘cider’) en niet-alcoholische dranken (met een bordje aan het rek dat aangeeft ‘alcoholvrij’ en bovenaan een bord dat aangeeft ‘Niet-alcohol’). Daarnaast staan pakken bierblikjes.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze winkelinrichting een duidelijke inbreuk op artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Er is geen duidelijke scheiding tussen de dranken met of zonder alcohol. Dranken die specifiek ontwikkeld zijn voor kinderen (Kidibul) bevinden zich in een afdeling waar het erg moeilijk is om het onderscheid te maken met de alcoholische dranken. De verwarring tussen de twee soorten dranken lijkt georganiseerd te zijn. Bepaalde flessen alcohol lopen door in het deel van het rek dat aangegeven staat als alcoholvrij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij absoluut niet de intentie heeft om in zijn winkels verwarring te scheppen tussen de alcoholische dranken en de dranken zonder alcohol.
Om de situatie te regulariseren, heeft hij evenwel een mail gestuurd naar al zijn winkels opdat ze de N/A segmenten zouden afbakenen en respecteren.

Jurybeslissing

Op basis van de foto die meegedeeld werd door de klager heeft de Jury vastgesteld dat de scheiding tussen het rek met alcoholische dranken (cider) en de niet-alcoholische dranken aangegeven wordt bovenaan de rekken maar dat er geen tussenschot of echte fysieke scheiding is en dat bepaalde alcoholische dranken zich aldus naast niet-alcoholische dranken zouden kunnen bevinden. De Jury heeft eveneens vastgesteld dat aan de andere kant van het rek met niet-alcoholische dranken zich opnieuw alcoholische dranken bevinden, namelijk blikjes Jupiler.

De Jury is van oordeel dat er aldus risico bestaat op verwarring tussen alcoholhoudende dranken en niet-alcoholhoudende producten, wat in strijd is met artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om de alcoholhoudende dranken te koop aan te bieden in overeenstemming met de voormelde bepaling.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds de nodige instructies gaf opdat de afbakening van de alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende producten correct zou worden uitgevoerd.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARREFOUR
Product/Dienst: Alcoholische dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  01/10/2013