CARLSBERG – 30/11/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont een koffertje dat 24 kroonkurken van Carlsberg bevat en dat wordt ingeruild tegen een Kinepolis ticket.
Onderaan educatieve slogan: “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.”
Daarna beeld van een flesje Carlsberg, kroonkurken, ticket + logo van Kinepolis en de tekst: “24 kroonkurken*= 1 gratis bioscoopticket!.
*1 code onder elke kroonkurk. Deelname via carlsberg.be”
Daarna de tekst: “Probably the best deal” + logo’s van Carlsberg en Kinepolis.
Voice-over: “Verzamel snel 24 kroonkurken van Carlsberg en ga gratis naar de film”.

Motivering van de klacht(en)

Hoewel men heden de schade die aangericht wordt door alcoholgebruik bij jongeren betreurt en er hiertegen campagnes opgezet worden, zet deze reclame de jongeren ertoe aan om grote hoeveelheden bier te verbruiken om van een gratis toegang te genieten. Dit is totaal onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de actie die het voorwerp uitmaakt van de klacht erin bestaat dat de capsule van elk flesje Carlsberg een code vermeldt welke dient ingebracht te worden op de site van carlsberg.be. Om toegang te krijgen tot het systeem dient de gebruiker tot drie maal toe in te vullen dat hij ouder is dan 18 jaar; Het inbrengen van de nummers van 24 capsules geeft recht op 1 bioscoopticket voor Kinepolis.

De adverteerder deelde eveneens mee dat de actie beperkt is in tijd en dat de actie gedurende drie maanden loopt. Haar doel is enkel de loyaliteit van de Carlsberg-drinker te belonen en te versterken.

In dit verband verduidelijkte de adverteerder dat de prijs van een bak Carlsberg (24 flessen van 0,25 cl) in retail tussen de 16,00 en 18,00 EUR kost (premium pils), terwijl een toegangsticket in Kinepolis 8,00 EUR bedraagt en voor een student 6,50 EUR. Uit deze prijzen blijkt afdoende dat een gemiddelde consument geen bak Carlsberg gaat kopen, laat staan leegdrinken, enkel om een gratis ticket te kunnen bekomen. Puur economisch zou dergelijke redenering al niet opgaan.

De adverteerder is er dan ook van overtuigd dat deze actie volledig in lijn is met het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken en meer bepaald met artikel 3.1. Alle vermeldingen, voorzien door deze Code, zijn trouwens opgenomen in de terzake gevoerde publiciteit.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot zich niet specifiek tot minderjarigen richt en heeft op basis van het schrijven van de adverteerder genoteerd dat alle personen die aan de wedstrijd willen deelnemen, ouder moeten zijn dan 18 jaar en dit herhaaldelijk moeten bevestigen via de website carlsberg.be. De spot is evenmin geprogrammeerd voor kinderfilms.

De Jury heeft er eveneens nota genomen van dat het economische voordeel niet interessant is voor een student, daar de prijs van een bioscoopticket 6,5 euro bedraagt en de prijs van 24 flesjes Carlsberg 16 tot 18 euro bedraagt.

De Jury heeft daarentegen vastgesteld dat de voice-over van de spot zegt: "Verzamel snel 24 kroonkurken...". De Jury is van oordeel dat door het gebruik van de term "snel", de spot strijdig is met artikel 3.1. van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken daar deze aanzet tot een overmatige of onverantwoordelijke consumptie.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury een beslissing tot wijziging geformuleerd en heeft aan de adverteerder verzocht om de spot intussen niet meer uit te zenden.

De adverteerder deelt mee dat de spot niet meer uitgezonden wordt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARLSBERG
Product/Dienst: Spaaractie
Media: Bioscoop
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  30/11/2009