CARLSBERG – 04/07/2013

Beschrijving van de reclame

De spot toont een feest waar mensen dansen, sommigen met een flesje Carlsberg in de hand. Men ziet eveneens een vliegtuig dat opstijgt, DJ Axwell en de tekst: « Carlsberg presents – Where’s the party – by Carlsberg – That calls for a Carlsberg ». De educatieve slogan wordt vermeld.
VO: “Get spotted and join us to fly off to the party of your life. Go to Wherestheparty.be”.
Tekst: “Get spotted – Join the best partycrew. Get spotted in a club near you. Wherestheparty.be”.

Motivering van de klacht(en)

De spot toont een feest in een discotheek in aanwezigheid van DJ Axwell waar mensen zich amuseren en Carlsberg drinken (er wordt ingezoomd op flesjes). Bovendien impliceert en insinueert de slogan van de campagne volgens de klager duidelijk dat het feest zich afspeelt daar waar Carlsberg geconsumeerd wordt. Het Convenant bepaalt echter dat de reclame niet mag “suggereren dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om het dagelijks leven gelukkiger te maken of om een feestelijke sfeer te creëren”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat “Where’s the party?” een internationale campagne is rond DJ Axwell (ex-lid van de topgroep Swedish House Mafia). Via deze campagne laat de adverteerder consumenten toe om naar een “exclusieve party” van deze DJ in Stockholm te gaan.
Om deze campagne te communiceren, heeft hij gebruik mogen maken van beelden uit de officiële clip van diens laatste single “Center of the universe”, die momenteel op alle radio’s te beluisteren is. De beelden van deze clip tonen een spetterend feest in een discotheek, waar DJ Axwell aan het draaien is.
Met andere woorden, hij heeft gewoon gebruik gemaakt van een situatie waarin mensen zich aan het amuseren zijn op de muziek van de wereldberoemde DJ om zo zijn merk naar voren te brengen zonder de link te suggereren dat Carlsberg (alcohol) een noodzakelijke vereiste is voor het feest: de mensen amuseren zich op de muziek van DJ Axwell, niet doordat ze Carlsberg drinken.

Gezien de nadruk ligt op het feest zelf en helemaal niet op de consumptie wordt de scène waarin effectief gedronken/geconsumeerd wordt dan ook beperkt tot slechts een fractie van een seconde... waarbij bovendien simultaan de educatieve slogan verschijnt.

De betekenis van “Where’s the party?” heeft helemaal niets te maken met enige verwijzing naar het feit dat Carlsberg noodzakelijk zou zijn om een goed feestje te hebben. Het is de benaming van een internationaal concept (verscheidene jaren geleden in Zweden ontwikkeld), waarbij de consument op zoek kon gaan naar een “(secret) party”. Deze boodschap vormt immers ook de kern van de activatie: je kan meegaan naar Stockholm (naar dat feestje), wanneer je geselecteerd wordt aan de hand van je “party-kwaliteiten” in een aantal clubs of wanneer je een party-foto uploadt op de Facebook pagina...
Het is dus niet noodzakelijk om Carlsberg te consumeren om kans te maken op één van de tickets naar Stockholm. Dit wordt ook bevestigd in de 5-seconden tag-on van de spot: “Get spotted and join the best party crew in the world”.

Met andere woorden, er is nooit sprake van een directe link tussen enige consumptie van Carlsberg en het feest en de adverteerder suggereert dan ook absoluut niet dat het drinken van een Carlsberg een noodzakelijke voorwaarde is om een feestelijke sfeer te creëren.
Bijgevolg is de adverteerder ervan overtuigd dat de reclamespot niet in strijd is met artikel 3.5 van het Convenant.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de in de bioscoop uitgezonden spot die promotie maakt voor een actie van Carlsberg die personen toelaat om deel te nemen aan een feest in Stockholm in de aanwezigheid van DJ Axwell.

De Jury heeft rekening gehouden met het geheel van het “Where’s the party?” concept dat meerdere elementen verenigt die het feest aantrekkelijk maken (de aanwezigheid van DJ Axwell, de muziek, de reis naar Stockholm, ...).

De Jury is van oordeel dat deze reclame niet suggereert dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om een feestelijke sfeer te creëren in de zin van artikel 3.5 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARLSBERG
Product/Dienst: Carlsberg
Media: Bioscoop
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/07/2013