CARLSBERG – 04/06/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Presenting the new bottle. We kept the beer the same for obvious reason” toont een fles van het merk op een groene achtergrond.

Onderaan, vermelding van het logo en de slogan “Probably the best beer in the world”.

Motivering van de klacht(en)

De educatieve slogan wordt niet vermeld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de slogan ontbreekt ingevolge een ongelukkige fout. De affiches werden reeds 2 maanden geleden aangepast door toevoeging van de slogan en normaal gezien zouden alle reclame-inlassingen nu de educatieve slogan moeten bevatten. Het magazine in kwestie heeft een oude uitvoering gebruikt waardoor de slogan voor deze eenmalige inlassing nog ontbreekt. Hij deelde mee dat om verdere vergissingen in de toekomst te vermijden, hij aan al zijn mediapartners verzocht heeft om erop toe te zien om enkel de uitvoeringen met de slogan te gebruiken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan ontbreekt, hetgeen strijdig is met art. 11 en bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken. De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen door toevoeging van de educatieve slogan overeenkomstig het convenant en in afwachting daarvan deze niet meer te verspreiden.

De Jury heeft er nota van genomen dat het om een fout gaat en dat de adverteerder erover zal waken om dergelijke inbreuken te vermijden.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARLSBERG
Product/Dienst: Carlsberg
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  04/06/2008