CARLSBERG – 03/08/2022

Beschrijving van de reclame

De op sites waar tweedehandsproducten worden aangeboden geplaatste advertenties waarnaar de klacht verwees, bevatten een afbeelding van het product en daarbij onder meer teksten zoals “Our new bottle isn’t new. So we are launching it here.” of “What better market to place our new (not so new) bottle?”.

Motivering van de klacht(en)

De klager signaleerde dat de educatieve slogan ontbreekt op de betrokken visuals.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij het nodige doet om zich in orde te stellen met de gangbare praktijken en het van kracht zijnde Convenant. Desalniettemin blijkt de toevoeging van de educatieve slogan bij deze tijdelijke (eendaagse) online visuals toch over het hoofd gezien te zijn, waarvoor zijn oprechte excuses.
Hij had besloten een PR-idee te lanceren om het duurzaamheidsaspect van zijn flessen te communiceren en dit door een tijdelijke buzz van één dag te creëren. Hij heeft met name advertenties laten plaatsen op sites waar tweedehandsproducten worden aangeboden, waarin werd meegedeeld dat zijn glazen flessen van gerecycleerd glas zijn gemaakt.
De adverteerder benadrukte dat hij in de toekomst nog waakzamer zal zijn dat zijn publiciteitscampagnes verantwoord worden gevoerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Zij heeft kennisgenomen van de verschillende reclames zoals deze door de klager werden meegedeeld.

Zij heeft vastgesteld dat de door artikel 11.1 van het Convenant vereiste educatieve slogan er niet op vermeld wordt.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij terdege nota genomen van de omstandigheden waarin deze ongewilde inbreuk zich heeft voorgedaan.

Op basis van de voormelde bepaling heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclames te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit opzicht heeft de Jury er terdege nota van genomen dat de adverteerder aangaf dat de verspreiding van de geviseerde reclames beperkt was tot één dag en dat hij in de toekomst waakzamer zal zijn.

Adverteerder: CARLSBERG
Product/Dienst: Carlsberg
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  03/08/2022