CARLSBERG – 02/04/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche toont de naam van het merk “Carlsberg”, gevormd dmv de flesjes van het merk.

Onderaan link, website + slogan “Probably the best new bottle in the world”.

Motivering van de klacht(en)

De educatieve slogan werd niet vermeld.

Standpunt van de adverteerder

Het reclamebureau deelde mee dat er per ongeluk enkele posters zonder “educatieve slogan” gedrukt en opgehangen werden, maar dat dit zo snel mogelijk werd rechtgezet.

Het reclamebureau bevestigde tevens dat in alle lopende affiches, advertenties en Tv-spots de “educatieve slogan” werd opgenomen, zoals het Convenant voorschrijft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame de educatieve slogan niet vermeldt, hetgeen strijdig is met artikel 11 van de Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft er nota van genomen dat het slechts om enkele posters ging en dat intussen deze tekortkoming werd rechtgezet zodoende dat in alle lopende advertenties, posters en Tv-spots de educatieve slogan wel degelijk vermeld wordt overeenkomstig het Convenant.

De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om in de toekomst aandachtig te zijn teneinde dergelijke tekortkomingen te vermijden.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARLSBERG
Product/Dienst: Carlsberg
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  02/04/2008