CARGLASS N.V. – 17/05/2021

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man in een atelier van de adverteerder, die zegt:
“Moet je een sterretje laten herstellen? Ja kijk, als je te lang wacht kan het verder barsten. Zo vervangen we iedere dag honderden gebarsten ruiten. Nochtans is herstellen sneller, beter voor het milieu en tot vijf keer goedkoper. Meestal zelfs gratis als je glasbreukverzekerd bent. Sterretje? Maak nu je afspraak op carglass.be”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het incorrect te beweren dat herstelling gratis is wanneer verzekerd. De betaalde premie draagt immers bij aan de vergoeding. Volgens hem zou “zonder bijkomende kosten” correct zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder voerde aan dat de stelling dat herstellingen meestal gratis zijn als je glasbreukverzekerd bent, feitelijk juist en niet misleidend is om de volgende redenen:
- De reclame heeft betrekking op de kosten van een ruitherstelling voor verzekerde klanten.
- Indien de klant verzekerd is tegen glasbreuk, gaat de factuur rechtstreeks naar zijn verzekeraar en dient de klant effectief niets te betalen. Zijn ruitherstelling is dus effectief gratis voor hem.
- Nergens in de reclame zijn er uitspraken over de hoogte van de verzekeringspremie of andere elementen die deel uitmaken van de specifieke voorwaarden van de verzekeringspolis.
- De tekst in de reclame is van dien aard dat de gemiddelde geïnformeerde consument eruit kan afleiden dat hij niets moet betalen voor een ruitherstelling indien hij verzekerd is tegen glasbreuk.
- De adverteerder kan in alle redelijkheid geen inzicht hebben in alle voorwaarden van de verschillende verzekeringspolissen en de verzekeringspremies bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen. In België is het gebruikelijk dat er geen eigen risico (franchise) wordt aangerekend aan de verzekerde indien hij zijn ruitschade tijdig laat herstellen. Het kwijtschelden van het eigen risico moet de verzekerde aanzetten om tijdig een sterretje te laten herstellen om het doorscheuren van de ruit, waardoor de verzekeraar wordt geconfronteerd met een duurdere ruitvervanging, te voorkomen. Elk sterretje wordt immers ooit een barst.
- De gemiddelde geïnformeerde consument daarentegen wordt wel geacht te weten dat een premie betaald dient te worden aan zijn verzekeraar voor de waarborgen onder zijn polis. Die premie is ter dekking van kosten waarvan het onzeker is of en wanneer deze zullen worden gemaakt en wordt doorgaans niet enkel betaald voor de dekking van eventuele ruitschade.
- De reclame stelt nergens dat de verzekeringspremie gratis is, zoals klager impliceert.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat in deze spot met betrekking tot het herstellen van sterretjes in autoruiten onder meer wordt gesteld dat dit “meestal zelfs gratis (is) als je glasbreukverzekerd bent” en dat dit volgens de klager misleidend is daar de betaalde premie bijdraagt aan de vergoeding.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat indien de klant verzekerd is tegen glasbreuk, de factuur rechtstreeks naar zijn verzekeraar gaat en dat het in België gebruikelijk is dat er geen franchise aangerekend wordt indien de verzekerde zijn ruitschade tijdig laat herstellen.

De Jury is in dit verband van mening dat de voormelde bewering in de spot duidelijk en niet absoluut geformuleerd is, en dat de gemiddelde consument met name geacht mag worden ervan op de hoogte te zijn dat verzekerd zijn gepaard gaat met de betaling van een premie aan de verzekeraar voor de waarborgen onder zijn polis.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARGLASS N.V.
Product/Dienst: Herstelling autoruiten
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/05/2021