CARGLASS – 27/02/2019

Beschrijving van de reclame

De spot toont een meisje bij een bevroren tuinkabouter waarvan de arm afbreekt en haar moeder die naar het sterretje in haar bevroren autoruit kijkt. Vervolgens komt een Carglass-medewerker in beeld die het sterretje bekijkt en herstelt.
Mannenstem:
“De vrieskou kan schade veroorzaken. Ook met je voorruit moet je uitkijken.
Een sterretje laat je best meteen herstellen bij Carglass.
Het is 5 keer goedkoper dan een nieuwe voorruit en een herstelling duurt maar 45 minuten.
Ga naar carglass.be en wij regelen alles voor u.
Op Carglass kan u altijd rekenen.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de adverteerder beweert dat door de kou het sterretje in je voorruit sneller kan barsten. Volgens hem is er echter zeer weinig kans dat een sterretje in de vooruit zomaar verder barst. Ook de vrieskou speelt hierin geen enkele rol. Volgens de klager bedriegt de adverteerder hiermee de consument om deze aan te zetten om sneller een herstelling te laten uitvoeren dan noodzakelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder gaf vooreerst aan dat hij in deze reclame slechts beweert dat kou invloed kan hebben op schade aan een voorruit.
Hij verwees vervolgens naar de afdeling Onderzoek & Innovatie van zijn moederbedrijf die gespecialiseerd is in het begrijpen van de wetenschap van glas en glasschade en innovaties die het herstel en vervanging van glas ondersteunen. Hij legde met name materiaal voor ter staving van de claims dat:
- elk sterretje uiteindelijk doorscheurt bij het rijden over normale wegoppervlakten; en
- lage temperaturen (vrieskou) invloed kunnen hebben op het doorscheuren van een sterretje.

Het gepubliceerde materiaal over de broze glasbreuk en het breken van glas door vermoeidheid bewijst volgens de adverteerder dat een beschadigde voorruit in de loop van de tijd steeds zwakker wordt en het sterretje groter wordt onder invloed van spanning en luchtvochtigheid, zodat bij normaal dagelijks gebruik een sterretje in een voorruit van een voertuig uiteindelijk zal barsten. Daarom raadt hij mensen aan dit zo snel mogelijk te laten herstellen om een veel duurdere vervanging van de voorruit te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat het herstellen van een sterretje de sterkte en stabiliteit van de voorruit herstelt en verder scheuren voorkomt.

Wat betreft de claim dat (vries)kou een rol speelt bij het doorscheuren van een sterretje, verwees de adverteerder onder meer naar onderzoeken die bevestigen dat significante temperatuurgradaties die over korte tijdschalen worden toegebracht, bij koud weer kunnen leiden tot het doorscheuren van sterretjes in een breed scala aan personenauto’s en dat winterse en zomerse temperaturen zorgen voor veel spanning op de voorruit van een auto waarbij werd waargenomen dat deze spanning ervoor zorgt dat sterretjes groter worden waardoor voorruiten helemaal doorbarsten. Kortom, de verhoogde waarschijnlijkheid van het doorscheuren van een sterretje bij koude buitentemperaturen, wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van de verwarmingsventilatoren die gericht zijn op de voorruit waar het sterretje zit. Het verschil in warmte tussen binnen- en buitentemperatuur dat hiermee wordt veroorzaakt, maakt dat het sterretje sneller kan barsten.

Volgens de adverteerder klopt de informatie in de reclame derhalve feitelijk en is deze niet misleidend.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat in deze reclame wordt beweerd dat kou invloed kan hebben op schade aan een voorruit en dat men een sterretje in de voorruit best meteen laat herstellen.

Zij heeft tevens kennisgenomen van het door de adverteerder voorgelegde materiaal ter staving van de claims dat:
- elk sterretje uiteindelijk doorscheurt bij het rijden over normale wegoppervlakten; en
- lage temperaturen (vrieskou) invloed kunnen hebben op het doorscheuren van een sterretje.

Zij heeft er met name nota van genomen dat het stavingsmateriaal in kwestie afdoende aantoont dat het herstellen van een sterretje de sterkte en stabiliteit van de voorruit herstelt en verder scheuren voorkomt en dat het doorscheuren van een sterretje bij koude buitentemperaturen voornamelijk veroorzaakt wordt door het gebruik van de verwarmingsventilatoren die gericht zijn op de voorruit waar het sterretje zit, waarbij het verschil in warmte tussen binnen- en buitentemperatuur dat hiermee wordt veroorzaakt, maakt dat het sterretje sneller kan barsten.

De Jury is bovendien van mening dat de in de spot in kwestie gemaakte claims terzake in overeenstemming zijn met het voorgelegde stavingsmateriaal.

Gelet op het voorgaande is zij derhalve van oordeel dat de Tv-spot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden of zijn gebrek aan ervaring of kennis uit te buiten op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARGLASS
Product/Dienst: Herstelling autoruiten
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/02/2019