CARGLASS – 15/03/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een politieagente die een verkeersboete tussen de ruitenwisser en de voorruit van een wagen stopt. Wanneer ze de ruitenwisser opnieuw loslaat, veroorzaakt dit een barst. De agente kijkt rond om zich ervan te vergewissen dat niemand dit gezien heeft. Vervolgens neemt ze de boete terug en wandelt weg.
Mannenstem: « Eh oui, un simple choc peut transformer un petit éclat en gros problème. Heureusement, Carglass peut réparer un éclat s'il n'est pas plus grand qu'une pièce de 2 euros. C'est moins cher que de remplacer le par-brise, c'est plus rapide et presque invisible. Alors n'attendez pas, demain il sera peut être trop tard. Appelez tout de suite gratuitement Carglass au 0800/136.36. »
Zingende vrouwen : « Carglass, Carglass, chez vous comme chez nous. »
Tekst + logo Carglass : « Carglass, chez vous comme chez nous. 0800/136.36 (24h/24). »

Motivering van de klacht(en)

Hoe kunnen we jongeren een respectvolle houding aanleren als een vertegenwoordiger van de openbare orde (echt of vermomd) het tegenovergestelde doet.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden verrast te zijn door deze reactie, daar de spot al sinds 2002 loopt en door de kijkers zeer positief onthaald is. Hij benadrukte dat het uiteraard niet zijn bedoeling is om mensen te stimuleren om de wetgeving niet na te leven. De doelstelling bestond erin om het effect van een schok op een gebarsten voorruit te demonstreren. De inzet van een parkeerdame leek hem een leuke, humoristische insteek om het verhaal duidelijk te maken.

Jurybeslissing

De Jury is de mening toegedaan dat deze reclame een duidelijk humoristisch en karikaturaal karakter vertoont en dat binnen deze context, deze spot niet van aard is om verkeerd begrepen te worden door het grote publiek en derhalve evenmin verwerpelijk of sociaal onverantwoord overkomt. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: CARGLASS
Product/Dienst: Herstelling autoruiten
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/03/2006