CARGLASS – 11/10/2011

Beschrijving van de reclame

Jingle: “Carglass herstelt, Carglass vervangt”.
Monteur: “Een sterretje in je voorruit is verraderlijk. Zo reed mijn laatste klant door een put en hop, door de schok barstte zijn hele ruit verder. Dat had hij gemakkelijk kunnen voorkomen. Natuurlijk, want een sterretje kleiner dan een stuk van 2 euro kunnen we gewoon herstellen. Dat gaat veel sneller. En ’t kost maar een fractie van een nieuwe voorruit”.
Voice-over: “Bel gratis 0800 136 36 of maak een afspraak op carglass.be.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt de herstellingsfactuur ter betaling overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij, waar men als verzekerde een jaarlijkse premie betaalt. De klager meent dat een verzekeringspremie niet “gratis” is voor de betalende verzekerde.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij helemaal geen reclame via radio uitzendt waarin hij stelt dat de herstelling meestal gratis is. Aangezien de door de klager gemelde bron en tijdstip geenszins de basis kunnen vormen voor zijn klacht, dient deze laatste bijgevolg onontvankelijk dan wel ongegrond te worden verklaard.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht betrekking heeft op het beweerdelijke gebruik in een radiospot van bewoordingen volgens dewelke de herstelling gratis is indien men verzekerd is voor glasbreuk.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de door de adverteerder verspreide radiospot geen bewoordingen in die zin bevat. De door de Jury onderzochte radiospot is dus niet van aard om de consument te misleiden op dat punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen op dit punt, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARGLASS
Product/Dienst: Herstelling autoruiten
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/10/2011