CARDOEN – 31/08/2011

Beschrijving van de reclame

Voice over: “Dankzij de crisis in Griekenland, Portugal en Italië haalt Cardoen overstocks nieuwe wagens van de populairste merken naar België ...

Motivering van de klacht(en)

Op een moment waarop de wereldeconomie lijkt te wankelen op haar grondvesten wordt er eventjes geprofiteerd van de ellende in de landen rondom ons. Dit is ethish ontoelaatbaar. Lager kan niet.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder is de tekst van de spot volledig correct en ethisch verantwoord. Als een land in crisis is, loopt de vraag naar auto’s daar fors terug, de lokale invoerders zitten dan met teveel voorraad en zij contacteren de adverteeder om van die voorraad af te geraken. Is het dan onethisch om te melden dat zulke auto’s te koop zijn?

Als een land in crisis is en de munt devalueert, is het dan ook onethisch om te schrijven dat het een opportuniteit is om naar dat land op reis te gaan?

De adverteerder kreeg verder geen negatieve reacties en is een beetje verwonderd van deze reactie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot het volgende laat horen: “Dankzij de crisis in Griekenland, Portugal en Italië haalt Cardoen overstocks nieuwe wagens van de populairste merken naar België ...”.

De Jury is van mening dat dit een slechte woordkeuze is. De Jury is van oordeel dat de toon van de spot cynisch overkomt, wat ongepast is in de actuele context en van slechte smaak getuigt.

Zij heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 2 van het Juryreglement.

De adverteerder deelde mee dat de campagne stopgezet is en dat hij in de toekomst rekening zal houden met de Jurybeslissing.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CARDOEN
Product/Dienst: Cardoen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  31/08/2011