CANDIA – BEONWEB  – 11/03/2020

Beschrijving van de reclame

De klacht verwees onder meer naar een artikel op de website baby.be, met als titel “Welke melk kiezen voor je kind?” en met onder meer de volgende tekst aan het einde van het artikel:  
“Van 1 tot 3 jaar kan je kindje Candia groeimelk drinken.”. 
Onder de titel, de volgende vermelding: 
“Rédigé par Inge Boeren. Mis à jour le 10/02/2020”.  

Motivering van de klacht(en)

De klaagster, op zoek naar objectieve informatie als jonge mama, verwees naar artikels gevonden op de website baby.be. Ze verwacht dat een dergelijke website de juiste informatie verstrekt, maar dat blijkt niet het geval te zijn volgens haar. Ze haalde aan dat verschillende artikels over groeimelk altijd naar 1 merk verwijzen: Candia, en dit lijkt haar misleidend. Volgens haar is dit pure reclame en geen informatie, zoals het wordt voorgesteld.  

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel het betrokken bedrijf als het betrokken medium om een reactie verzocht. 

Het medium heeft het volgende meegedeeld:  

1/ Het heeft pedagogische inhoud opgesteld over groeimelken, die door Candia gevalideerd werd voor het online zetten ervan en waarbij deze hun merk hieraan wensten te verbinden via reclamebanners en enkele contextuele elementen die hun producten en diensten onder de aandacht brachten. De dienst was betalend. Het concludeerde hieruit dat deze contractuele elementen met zijn klant Candia de betrokken artikels wel degelijk kwalificeren als commerciële inhoud.  

2/ Het heeft alle artikels die in samenwerking met Candia gerealiseerd werden doorgenomen en daaruit bleek, inderdaad, dat een aantal geen duidelijke vermelding bevatten die de lezer informeert dat het artikel, hoewel algemeen van aard, gesponsord werd door een merk. Het voegde toe dat dit absoluut niet voortkomt uit een bedoeling om foutief te informeren of de samenwerking te verbergen voor zijn lezers, maar dat het integendeel fier is dat merken zich willen associëren met de inhoud die het produceert.  

3/ Het heeft onmiddellijk de nodige aanpassingen gedaan opdat de lezers onmiddellijk begrijpen dat de artikels die gesponsord worden door Candia gerealiseerd/opgesteld zijn in samenwerking met dezelfde klant.  

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager onder andere verwijst naar een artikel verschenen op de betrokken website, dat een verwijzing bevat naar groeimelk van het merk Candia en dat volgens haar een reclame betreft en niet louter informatie.  

De Jury heeft kennisgenomen van de reactie van het betrokken medium dat toelichtte dat het inhoud over groeimelken heeft opgesteld, die door Candia gevalideerd werd waarbij diens merk eraan verbonden werd, tegen betaling.  

De Jury concludeert hieruit, samen met het medium, dat het dus wel degelijk gaat om een commerciële communicatie.  

Zij heeft echter vastgesteld dat deze, op het ogenblik van de klacht, geen melding maakte van de voormelde commerciële samenwerking.  

In dit verband verwijst de Jury naar artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) op basis waarvan het commerciële karakter van een communicatie onmiddellijk duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium. 

Zij is van oordeel dat, op het ogenblik van de klacht, de gemiddelde consument de commerciële aard van de samenwerking niet duidelijk en onmiddellijk kon herkennen.  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de betrokken partijen verzocht om ervoor te zorgen dat het commerciële karakter van de communicatie in kwestie onmiddellijk duidelijk is.  

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat het medium heeft meegedeeld dat het nodige gedaan werd en heeft zij vastgesteld dat, onder de titel van het artikel in kwestie, de vermelding “Rédigé par Inge Boeren in samenwerking met Candia” staat.  

Adverteerder: CANDIA – BEONWEB 
Product/Dienst: Candia – Baby.be
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  11/03/2020