CANAL+ – 11/01/2002

Beschrijving van de reclame

Een eerste affiche met als titel “We pakken uit met mission impossible 2” toont op een roodkleurige achtergrond een videocassette met de vermeldingen “IMFI-2” en “Warning. Choking hasard–Small parts. Not for children under 3 years” en de afbeelding van verschillende voorwerpen zoals een helm, een bril, een koord, een legerlaars, een duikuitrusting, alsook de afbeelding van één van de Driekoningen.
Een tweede affiche met als titel “We halen gladiator van stal” toont enerzijds de afbeelding van een engel met een gebroken vleugel, een neksteunverband en een bebloede handdoek en anderzijds een personage die gelijkt op een gladiator met een kruk. Een gelijkaardige affiche toont bijkomend een van de Driekoningen met beide handen in een verband.
Een derde affiche met als titel “We halen het beste voetbal van stal” toont Jozef, Maria, de os en een van de Driekoningen die gespiest zitten op de stang van een tafelvoetbalspel.

Motivering van de klacht(en)

Deze affiches drijven de spot met de H. Familie en het kerstgebeuren, hetgeen een belediging uitmaakt voor het katholieke geloof.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat hij betreurde dat de reclameboodschap personen heeft gekrenkt in hun geloofsovertuiging en dat zulks niet zijn bedoeling was. Hij heeft benadrukt dat aangezien hij een algemeen bekend thema wenste te gebruiken, hij in december gekozen heeft voor het kerstgebeuren, meer bepaald de kerststal waarvan iedereen weet waarvoor het verhaal staat teneinde dit op een ludieke manier te linken aan zijn programma's (film en sport), namelijk met een knipoog om de mensen ertoe aan te zetten om tijdens de kerstvakantie naar zijn sportuitzendingen te kijken of een Canal+ abonnement onder de kerstboom te leggen.

Jurybeslissing

Gelet op het feit dat deze boodschap geen element toont dat verbonden is met de kern van het geloof of dat de religie belachelijk maakt, is de Jury de mening toegedaan dat de bedoelde affiche niet van aard is om godsdienstige overtuigingen ten gronde te kwetsen. Zij heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd.

Gevolg

De adverteerder zal in de toekomst de nodige maatregelen treffen om klachten te vermijden.

Adverteerder: CANAL+
Product/Dienst: Canal Digitaal+
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/01/2002