CAMPBELL FOODS – 16/12/2003

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een jonge blonde vrouw in bikini op een strand die langs het zeewater een man tegemoet loopt die zich reeds ontdoet van zijn blazer. Plots gaat de deur van een kantoor open en ziet men dat de man in kwestie met een tas soep van het product in de hand aan het wegdromen was. Een man die het kantoor binnenkomt kijkt hem verbaasd aan. De kalender achter de deur toont een afbeelding van dezelfde blonde vrouw in bikini. Vervolgens worden er verschillende verpakkingen van het product in beeld gebracht. Tekst : “Royco. En je bent er even tussenuit”.

Motivering van de klacht(en)

De vrouw wordt voorgesteld als een lustobject. Dit beeld is vernederend. Het product in kwestie vraagt niet om dergelijke vertoning.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de campagne uit 2 commercials bestaat (strand+Tarzan) met een duidelijke humoristische en karikaturale toon. Het creatieve idee bestaat erin om telkens een persoon te tonen die een pauze neemt met een Royco Minute Soup en daarbij wegdroomt naar een aangename gedachte. De beelden zijn geenszins denigrerend t.a.v vrouwen of mannen en de vrouw in kwestie is niet uitdagender gekleed dan de Belgische vrouw aan onze kust. Beide films werden uitgebreid getest en er werden nooit opmerkingen over het afbeelden van de vrouw (of man) als lustobject geformuleerd en de boodschap werd goed begrepen. Bovendien werden beide spots door de kijkers van een zender weerhouden in de shortlist van topspots van de laatste 3 maanden, hetgeen aantoont dat ze niet aanstootgevend zijn en door het publiek aanvaard worden.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat het duidelijk humoristische en karikaturale karakter van deze spot in aanmerking dient genomen te worden. Zij is de mening toegedaan dat binnen deze context de spot de waardigheid van de vrouw niet aantast en haar niet als lustobject voorstelt. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: CAMPBELL FOODS
Product/Dienst: Royco Minute Soup
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/12/2003