CAMPBELL FOODS – 09/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont groenten (tomaten, wortelen en pompoen)die een golfbeweging maken, gevolgd door het beeld van een hand die de pot Veg’Up schudt. Hierna zien we een kind de ketchup op zijn bord (gevuld met groenten) spuiten. De vader neemt eveneens van de ketchup en knipoogt. Vervolgens neemt ook de zus de ketchup. De moeder plaatst nog een schotel groenten op tafel.

Vrouwenstem: bij Devos Lemmens hebben we de lekkerste groenten dooreen geschud. De nieuwe Veg’Up brengt al het goede van 3 groenten samen in een heerlijke ketchup. Proef nu Veg ‘Up, al het goede van een groentenketchup. Van Devos Lemmens.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclamespot laat geloven dat de nieuwe ketchup kan beschouwd worden als een inbreng van groenten. Het is een schande te willen voorhouden dat dit kan vergeleken worden met een portie broccoli, wortelen en andere groenten. Dit is misleidende reclame en is des te gevaarlijker aangezien het gaat om een gevoelig onderwerp zoals evenwichtige voeding.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden op geen enkel moment in de spot er sprake van is dat een portie Veg’Up gelijkwaardig is aan een portie groenten, noch dat zij groenten kan vervangen. Veg’Up wordt voorgesteld als een lekkere ketchup die geproduceerd is op basis van 3 verschillende groenten. De 3 groenten spelen een essentiële rol in het eerste gedeelte van de spot aangezien elke van deze drie groenten bijdraagt tot de smaak van het product en anderzijds niet minder dan 117gr groenten worden gebruikt om 100 gr Veg’Up te produceren. Daarentegen wordt in het tweede gedeelte van de spot getoond dat Veg’Up zoals een andere ketchup dient te worden geconsumeerd, in het kader van een evenwichtige maaltijd waar groenten duidelijk aanwezig zijn (aanwezigheid van een rijkelijke portie groenten op het bord van elk familielid, verstrekt door een bijkomende schotel van dezelfde groenten die door de moeder op tafel wordt gezet). De adverteerder benadrukte dat Veg’Up dus geenszins voorgesteld wordt als een vervanging voor de groenten.

Jurybeslissing

Vooreerst merkte de Jury op dat het niet tot haar bevoegdheid behoort zich uit te spreken met betrekking tot het product zelf, doch uitsluitend met betrekking tot de correctheid van de inhoud van de reclame.

De Jury heeft vastgesteld dat reclameboodschap in kwestie niet vermeld dat Veg’Up evenwaardig zou zijn aan groenten. De afbeelding van de groenten in de spot dient enkel om een visualisatie te bieden van de ingrediënten en de smaak van het product. De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclameboodschap geen beweringen of voorstellingen bevat die van aard zijn te misleiden omtrent de kenmerken van het product.

Anderzijds heeft de Jury ook vastgesteld dat het product getoond wordt in combinatie met groenten (op het bord en bijkomende schotel op tafel). Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame geen afbreuk doet aan de bevordering van gezonde en evenwichtige eetgewoonten en derhalve in lijn is met art. 3 van de Fevia code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CAMPBELL FOODS
Product/Dienst: Veg'Up
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/07/2008