CALVIN KLEIN – 08/03/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een jonge vrouw die in het gras ligt. Zij draagt een korte jurk en jeansvest; Een been is opgetrokken en haar hand ligt op de binnenkant van haar dijbeen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame suggereert een aanranding. Zij tast de menselijke waardigheid aan.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke evolutie was de Jury van oordeel dat de visuele voorstelling geen elementen bevat die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen. Zij is van oordeel dat deze reclameboodschap geen aanranding suggereert. Deze boodschap lijkt haar ook niet van aard te zijn om de meerderheid van het publiek te choqueren en tast evenmin de menselijke waardigheid van de vrouw aan. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: CALVIN KLEIN
Product/Dienst: Jeans Calvin Klein
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/03/2005