CAFE ’T PUTJE – BACARDI-MARTINI – ALBATROSS LIQUORS – 26/02/2016

Beschrijving van de reclame

De aankondigingsbanner van het evenement “AfterSchoolParty & #EOTW “DJ CONTEST”” op Facebook met als aanvangsuur 16u00 bevat links een foto van een faraomasker met daarnaast de tekst:
“Party like it’s the
End Of The World
Friday 20.11.2015
Afterschool @ ‘t Putje
Hi-Mode x DJ Contest Finalists”.

Hierbij aansluitend werd door Café ’t Putje tevens een foto van het product van Albatross Liquors gedeeld met daarbij de tekst “Vrijdag tasting tss 17.00 u en 18.00 u in ’t Putje”.

Wat het evenement zelf betreft, deelde de klager tevens foto’s mee van:

  • Een Albatross-vlag aan het café;
  • Het logo van Bacardi rum in het café;
  • Een TV-scherm met de tekst “Ask for a Bacardi Cuba Libre”.

Op het TV-scherm in kwestie verschenen onder meer beelden van cocktails met producten van Bacardi-Martini en andere ingrediënten met daarbij de tekst “Ask for a (naam cocktail)” en bestaande TV-spots voor deze merken.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat er op vrijdag 20 november 2015 opnieuw een “Afterschoolparty” was. Deze richtte zich, gelet op het beginuur van 16u, naar het middelbare schoolpubliek, in hoofdzaak minderjarigen.
Niettemin was er op tal van plaatsen in de zaak reclame voor sterke dranken. Deze dranken kunnen enkel genuttigd worden door meerderjarigen.

  • Tijdens de Afterschoolparty werden gratis shotjes Albatross (sterke drank) uitgedeeld en stond een mobiele vlag van Albatross voor de ingangsdeur.
  • Tijdens de Afterschoolparty werden videobeelden met reclame van Bacardi, Bombay Sapphire en Eristoff getoond op verschillende televisietoestellen in de zaak (slogans zoals: Ask for a Bacardi Cuba Libre, Bacardi Gold Rum, Ask for a Bombay Sapphire Ultimate Gin & Tonic).
  • Tijdens de Afterschoolparty werden jongeren geconfronteerd met reclame van Bacardi aan de muur in café ’t Putje.

Aangezien het aanwezige publiek voornamelijk minderjarig was en de reclame voornamelijk op meerderjarigen is gericht, worden minderjarigen aangezet tot een onwettige consumptie van sterke dranken. Dit is volgens de klager een schending van artikel 3.1 van het Alcoholconvenant.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft de verschillende in de klacht vermelde partijen om een reactie verzocht.

Reactie café ’t Putje

Café ’t Putje bevestigde dat er die dag controle is geweest op een extern georganiseerd evenement dat in de zaak doorging. De reclame van Bacardi hangt al sinds de opening in de zaak; nooit is er bij vorige controles daar iets op gezegd. Het videobeeld staat elke werkdag aan en is een instelling van het advertentienetwerk DJ-Matic uit.
Bovendien zijn zij een café voor gemengd publiek en niet enkel jongeren. In de week komen meer dertigers over de vloer dan minderjarigen. Ook op vrijdag komt er trouwens een gemengd publiek en niet enkel minderjarigen, en nergens staat er dat de activiteit gericht is op minderjarigen.
De loutere aanwezigheid van standaardreclame voor bijvoorbeeld Bacardi betekent volgens hen toch niet per definitie dat er sprake is van een inbreuk op artikel 3.1 van het Convenant. Zij vragen zich af of elk café dan zijn reclame moet verwijderen omdat er een minderjarige in de zaak is. Het is nochtans niet omdat er reclame van alcohol in een zaak hangt dat dit aanzet tot overmatig of onverantwoord gebruik ervan.
Cafe ’t Putje deelde tevens mee in de zaak niemand aan te zetten tot gebruik van alcohol maar in tegendeel streng te controleren. Er hangen overal in de zaak stickers en aanwijzingen over het gebruik van alcohol. Zij hebben tevens bandjes per leeftijd laten maken, dit ter controle op het gebruik van alcoholhoudende dranken. Een andere maatregel die ze nemen is dat de studenten bij het binnenkomen van de zaak hun rugzakken vooraan laten staan, dit omdat sommigen anders drank binnensmokkelen die ze aankochten in een nachtwinkel of andere zaak. Ook hangen in de zaak stickers met aanwijzing van het gebruik van alcohol per leeftijd en affiches van de stad.

Reactie Bacardi-Martini

Bacardi-Martini deelde mee dat het niet op de hoogte was van de "after school party" die door café 't Putje werd georganiseerd op 20 november 2015. Het was een evenement georganiseerd door een externe partij (Utopia Events). Bacardi sponsorde dit evenement niet noch heeft het geprobeerd op enigerlei wijze zijn merk met dit evenement te associëren. De Facebookpost die reclame maakt voor het evenement bevat ook geen reclame voor drank. De beelden die door de klager werden gezien op het evenement zijn de standaard Bacardi-Martini Belgium drankafbeeldingen, die verschijnen op het DJ-Matic televisietoestel in café 't Putje, en een poster voor Bacardi rum die het bedrijf leverde aan dit café. Deze reclame was totaal ongelinkt aan de "after school party", en werd bezorgd voor algemene reclamedoeleinden in een vergund etablissement. DJ-Matic is een onafhankelijk advertentienetwerk dat schermen bezit in ongeveer 600 cafés, clubs, hotels en restaurants in België en Nederland. Bacardi-Martini Belgium heeft sinds 2012 advertentieruimte op deze schermen aangekocht.
Artikel 3.1 van het Convenant stelt dat "reclame niet mag aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen". Bacardi ontkende elke inbreuk op het Convenant in verband met zijn betalende reclame via DJ-Matic of de poster. De reclame verschijnt in een vergund etablissement, waar het enkel aan personen die de vereiste leeftijd hebben bereikt, wettelijk is toegestaan om alcohol aan te kopen en te consumeren. Ze bevat beheerste beelden van drankjes, op een fatsoenlijke wijze gepresenteerd en niets aan de inhoud ervan is onverantwoordelijk, overmatig of illegaal. Ze bevat ook de lokaal verplichte vermelding van “Ons Vakmanschap drink je met verstand” en “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse". Het zou een inbreuk maken op de eigen Global Marketing Principles van het bedrijf om aan te zetten tot onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie.

Reactie Albatross Liquors

Albatross Liquors deelde mee op de avond van de feiten niet aanwezig te zijn geweest op het evenement. De tasting was immers op het laatste moment geannuleerd in samenspraak met café ‘t Putje. Het promomateriaal was op voorhand voorzien en kon niet meer weggehaald worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de klacht en de door de klager meegedeelde bijkomende informatie omtrent de communicaties tijdens het evenement.

Zij heeft tevens kennis genomen van de reacties van de verschillende in deze klacht vermelde partijen, met name café ’t Putje, Bacardi-Martini en Albatross Liquors.

De Jury heeft vooreerst nota genomen van de reactie van café ’t Putje waarin onder meer wordt verwezen naar de communicaties en maatregelen in het café inzake de leeftijdsgrenzen voor alcoholhoudende dranken, zoals stickers met “Geen alcohol onder de 16 jaar – Geen sterke drank onder de 18 jaar”, de poster van de Gentse sensibiliseringscampagne “Zatte botten” en een systeem met gekleurde polsbandjes in functie van de leeftijd van de bezoekers. Café ’t Putje deelde tevens mee een café voor gemengd publiek te zijn waar de reclames van Bacardi-Martini standaard aanwezig zijn zonder verbonden te zijn aan specifieke evenementen.

Zij heeft er vervolgens ingevolge de reactie van Bacardi-Martini nota van genomen dat het dit door een externe partij georganiseerde evenement niet sponsorde noch op enigerlei wijze heeft geprobeerd zijn merk met dit evenement te associëren. Bacardi-Martini deelde tevens mee dat de beelden die door de klager werden gezien op het evenement de standaard Bacardi-Martini Belgium drankafbeeldingen zijn, die verschijnen op het DJ-Matic televisietoestel in café 't Putje, en een poster voor Bacardi rum die aan dit café werd geleverd en dat deze reclame totaal ongelinkt was aan het evenement in kwestie en werd bezorgd voor algemene reclamedoeleinden in een vergund etablissement.

Zij heeft er ten slotte ingevolge de reactie van Albatross Liquors nota van genomen dat de tasting waarnaar de klager verwijst in extremis in samenspraak met het café werd geannuleerd, maar dat het voorziene promomateriaal niet meer kon worden weggehaald, wat door café ’t Putje werd bevestigd.

De Jury heeft vervolgens enerzijds de communicatie over het evenement in kwestie onderzocht en anderzijds de communicaties tijdens het evenement.

Met betrekking tot de Facebookaankondiging van het evenement is de Jury van mening dat deze reclame maakt voor het aangekondigde evenement en geen alcoholreclame betreft.

Wat vervolgens de uitingen tijdens het evenement waarnaar de klager verwijst betreft – een vlag van Albatross Liquors aan de ingang van het café, reclame voor Bacardi aan de muur in het café, videobeelden betreffende verschillende merken van Bacardi-Martini in het café – heeft de Jury er nota van genomen dat deze reclames voor alcoholhoudende dranken verschenen zijn in of aan een vergund etablissement, waar het enkel aan personen die de vereiste leeftijd hebben bereikt, toegestaan is om alcohol aan te kopen en te consumeren.

De Jury is van mening dat deze reclames, die overigens met uitzondering van de vlag van Albatross Liquors van het specifieke evenement in kwestie los stonden, geen minderjarigen als doelgroep hebben. Hun aanwezigheid op een evenement waar ook minderjarigen aanwezig zijn betekent met name niet dat zij meteen ook gericht zijn tot minderjarigen.

Met betrekking tot de inhoud van de betrokken reclames is de Jury vervolgens van mening dat niet wordt aannemelijk gemaakt dat de inhoudelijke kenmerken van de reclames van die aard zijn dat zij specifiek aantrekkelijk zouden zijn voor minderjarigen. Gelet op het voorgaande is zij tevens van mening dat de betrokken reclames niet aanzetten tot onwettige consumptie.

Zij is ten slotte eveneens van mening dat noch de vlag, noch de reclame aan de muur, noch de videobeelden in kwestie aanzetten tot een onverantwoordelijke of overmatige consumptie.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclames niet in strijd zijn met artikels 2.1, 3.1 en 4.1 van het Convenant.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CAFE ’T PUTJE – BACARDI-MARTINI – ALBATROSS LIQUORS
Product/Dienst: Evenement Utopia Events
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/02/2016