CAFE STAD BRUSSEL – 07/10/2014

Beschrijving van de reclame

De klager bezorgde een foto van het venster van het café met daarop de naam “Stad Brussel”. Op het venster is met plakband een wit papier geplakt met daarop de volgende tekst:
“Jupiler
10.00 tot 12.00
1 €
16.00 tot 17.00”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken geschonden, in het bijzonder de bepalingen 2.1, 3.1, 4.1.
Dit café is immers gelegen aan het station te Oudenaarde, een plaats waar veel jongeren passeren (bus/trein). De uren van de promotie (vooral van 16u tot 17u) zijn volgens de klager ook duidelijk gericht op de schoolgaande jeugd.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, het betrokken bedrijf niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de door de klager meegedeelde foto waarop een aankondiging van de horecagelegenheid in kwestie met betrekking tot diens “happy hour” zichtbaar is.

De Jury is van oordeel dat deze aankondiging niet binnen het toepassingsgebied van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken valt en er in casu dus evenmin sprake kan zijn van een overtreding van dit Convenant.

De Jury heeft zich derhalve onbevoegd verklaard in dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CAFE STAD BRUSSEL
Product/Dienst: Café
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  07/10/2014