CAFE LIEGEOIS – 04/07/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Seg, wiste gij dat uwe Café Liégeois hier bio is?”
Vrouw: “Och.”
Man: “Juist zoals 20% van hun gamma.”
Vrouw: “Ma joh, is dit bio-koffie?”
Man: “Meer dan bio eh, want ge kunt zelfs de capsules composteren. Die mogen gewoon in de groene zak.”
Vrouw: “Ah, en zo geven wij aan de aarde terug wat zij ons gegeven heeft.”
Man: “Jaja, maar nu gaan we toch eerst dat koffietje opdrinken eh.”
VO: “Café Liégeois, gebrand volgens familietraditie.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat men in de spot uitlegt dat hun nieuwste koffiecapsule bij het gft-afval mag maar dat dit in Vlaanderen helaas nog verboden is.
Volgens hem laat de producent uitschijnen dat zijn capsules biologisch afbreekbaar zijn terwijl dit in werkelijkheid nog niet het geval is. Hij heeft dit bij ecowerf nagevraagd waar ze hem bevestigden dat dit (nog) niet mag.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn capsules Bio Mano Puissant, Subtil en Discret wel degelijk composteerbare capsules zijn en stuurde een certificaat van TÜV (ex-Vinçotte) door ter bevestiging.

Hij preciseerde dat hij natuurlijk geen invloed heeft op de regionale politiek inzake afvalsortering, maar hij meent dat hij de consument niet heeft misleid doorheen deze spot.

Hij gaf vervolgens aan dat de producten waarover hij spreekt in de spot de volgende zijn:
- MANO MANO Puissant EAN 5411651820001,
- MANO MANO Subtil EAN 5411651820018,
- MANO MANO Discret EAN 5411651820025.

Bij het lezen van artikel E6 van de ICC Code, lijkt het hem dat hij duidelijker had kunnen zijn over de manier waarop dit afval behandeld moet worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot de bio-koffie van de adverteerder aanhaalt en beweert dat de capsule gecomposteerd kan worden en dat men een man hoort zeggen “die mogen gewoon in de groene zak”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury enerzijds terdege nota genomen van het feit dat de artikels waarover hij spreekt in de spot de capsules Bio Mano Puissant, Subtil en Discret zijn en dat hij een certificaat heeft bezorgd van het bureau Vinçotte (nu TÜV) op basis waarvan hij het label “OK Compost” mag gebruiken.

In dit opzicht is de Jury van mening dat de radiospot zelf niet preciseert welke de betrokken capsules zijn binnen de producten die gecommercialiseerd worden door de adverteerder.

Anderzijds heeft zij er nota van genomen dat de koffiecapsules geen deel uitmaken van het groente-, fruit- en tuinafval (of gft-afval) dat in de groene zakken gegooid mag worden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken radiospot van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op deze punten, wat strijdig is met artikel 3 van de Milieureclamecode en artikel E1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Zij is eveneens van oordeel dat de reclame in kwestie artikel E6 van de ICC Code niet naleeft, dat het volgende bepaalt: “Milieuclaims die verwijzen naar afvalverwerking zijn aanvaardbaar als de aangeraden manier van sorteren, verzamelen, verwerken of wegdoen algemeen aanvaard is of makkelijk toegankelijk is voor een redelijk aantal consumenten in een bepaald gebied (of enige andere norm die is bepaald door de lokale toepasselijke wetgeving). Zo niet, moet de graad van beschikbaarheid duidelijk beschreven worden.”.

Op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: CAFE LIEGEOIS
Product/Dienst: Koffiecapsules
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  04/07/2019