C&A – 23/04/2014

Beschrijving van de reclame

De spot gaat als volgt: “Goed gekleed gaan dat geeft je gewoon een instant goed gevoel, lach op je gezicht en genieten, genieten van al die blikken die zeggen whaw, die ziet er goed uit. En in die jeans heeft ze echt wel een schone poep. Nu bij C&A een dames- of kinderjeans vanaf 9 euro. Snel naar C&A!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame werkelijk onterend voor vrouwen. Men roept er een nood bij de vrouw om te worden bekeken op... en dit met name langs de zijde van de “poep”.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij het in deze spot heeft over personen die zich goed in hun vel voelen omdat ze kledij dragen die hen staat. Het blijkt immers dat bij het zoeken naar een perfecte jeans, vrouwen voornamelijk als resultaat “een mooie poep” willen. Zijn bedoeling was dit inzicht te gebruiken met een knipoog en een glimlach, op een sympathieke manier, teneinde de sfeer te creëren van “vrouwen onder elkaar: amai met die jeans heb je echt wel een schone poep/jolie popotin”.

Het was zeker in geen enkel opzicht de bedoeling om denigrerend of discriminerend over te komen bij vrouwen, of hen te zien als (lust)object. Bovendien hebben de vrouwen die aan deze campagne werkten, zowel bij het reclamebureau als bij C&A, nooit enige opmerking in die zin geformuleerd.

Bij het maken van de Franse versie van de spot heeft de adverteerder gekozen voor de bewoording “jolie popotin” om de woorden “fesses”, “arrière-train”, “postérieur”, “lune”, “derrière”, … te vermijden en het sympatieke en ludieke karakter van de spot te behouden. Dit woord heeft trouwens ook een link met het kinderlijke en heeft geenszins een misplaatste, vulgaire of minachtende connotatie (cf. de uitdrukkingen: “tomber sur son popotin”, “se bouger le popotin”).

De adverteerder biedt tenslotte zijn excuses aan mochten er vrouwen hieraan aanstoot genomen hebben.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en is van mening dat deze beoogt uitdrukking te geven aan het zich goed in zijn vel voelen met de juiste kledij.

De Jury is eveneens van mening dat de vrouw in deze reclame niet negatief wordt voorgesteld en dat zij niet wordt herleid tot een (lust)object.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet van aard is om een bepaalde groep van personen te kleineren en niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: C&A
Product/Dienst: Kleding
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/04/2014