BWIN – 11/06/2013

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als titel “Pak nu uw € 5 gratis wedtegoed mee!” bevat onder meer een pincode voor een paysafecard van 5 euro en de tekst “Hoeveel haalt u uit uw gratis wedtegoed?”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat bij bezoek aan de website van de adverteerder blijkt dat dit bedrag niet te innen valt. In eerste instantie omdat het minimumbedrag voor een transactie naar bwin met een paysafecard €7 dient te zijn. Er is dan ook geen sprake van een gift “no strings attached”; de enige manier waarop deze €5 te innen zou zijn, is wanneer men een paysafecard zou aanschaffen van minimum €10 om daar dan dit bedrag aan toe te voegen bij een transactie.
De reclame laat echter uitschijnen dat de adverteerder zijn klanten dit bedrag onvoorwaardelijk schenkt. Het enige doel van deze campagne kan dan ook zijn om klanten aan te zetten om minimum nog €10 euro te besteden aan een paysafecard om deze “gift” te kunnen verzilveren. Dit wordt echter zo niet gecommuniceerd door de adverteerder, dus volgens de klager is deze reclame misleidend.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat bij de betrokken e-mailing inactieve users die nog nooit een “echt geld” weddenschap hadden afgesloten aangeschreven werden voor een gratis wedactiviteit van 5€ (met paysafecard). Gelijktijdig werden inactieve users die voorheen wel al met “echt geld” gespeeld hadden aangeschreven voor een gratis wedactiviteit van 7€ (met paysafecard).
In de selectieprocedure van deze klanten zijn enkele adressen in de verkeerde groep beland en daardoor kwam het voor dat voormalige inactieve “echt geld” users een promotie kregen met 5€ in plaats van 7€. Dit had het onaangename neveneffect dat de inning technisch niet mogelijk was aangezien de inactieve “echt geld” users “geflagd” waren voor minstens 7€, waardoor de gratis wedtegoed transactie in deze gevallen niet doorgevoerd kon worden. Een herhaling van deze actie wordt nog deze week verstuurd met de garantie dat het technische probleem is verholpen.
De adverteerder hield er tevens aan te vermelden dat het nooit zijn bedoeling was of kon zijn om misleidende reclame te voeren want dit kan hem vanuit zakelijk standpunt alleen maar schade toebrengen, vooral bij een onderneming als de zijne die sterk gebonden is aan de klantentevredenheid. Hij wenste zich tevens te excuseren voor het ongemak van zijn klanten.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de e-mail met als titel “Pak nu uw € 5 gratis wedtegoed mee!” onder meer het volgende vermeldde: “Hoeveel haalt u uit uw gratis wedtegoed?”.

De Jury heeft kennis genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk ingevolge een materiële vergissing de betrokken actie verkeerdelijk werd verstuurd naar een aantal personen waarvoor zij niet toegankelijk was, zodat deze geen gebruik konden maken van het aangekondigde gratis wedtegoed.

Aangezien de verstuurde reclame evenwel in casu voor de betrokken consumenten verwarring creëert omtrent de draagwijdte van de actie en het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van de artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds bevestigde een nieuwe e-mailing te zullen versturen ter rechtzetting van deze fout.

Adverteerder: BWIN
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/06/2013