BULL (F) – 28/08/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Kevin zit niet in de zakken van zijn ouders, hij dringt binnen in netwerken en steelt gegevens”, toont een booskijkende jongen met een skateboard. De tekst zegt dat hackers, steeds meer in aantal, als uitdaging of om te schaden Uw netwerk bedreigen. Bull, expert in beveiliging van informatica, stelt oplossingen voor.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als gebaseerd op angstgevoelens en op een denigrerend beeld van de jeugd dat aanleunt bij een soort van racisme. Er wordt trouwens aangetoond dat de gevaarlijkste informatica-piraten niet de jonge internet-amateurs zijn.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de slogan, die niet noodzakelijk is voor de promotie van de diensten die het voorwerp zijn van de reclame, kan beschouwd worden als denigrerend en discriminerend t.a.v. jongeren. Het is immers niet bewezen dat informatica-criminaliteit het werk is van de leeftijdscategorie die in de reclame wordt voorgesteld. De Jury deed de adverteerder derhalve de aanbeveling het thema niet meer in reclame te gebruiken. De adverteerder liet gelden dat een vorige campagne met betrekking tot hetzelfde thema ook onderzocht werd door de Jury die geen opmerkingen had geformuleerd. De Jury wees erop dat in de vorige campagne niet naar een specifieke leeftijdscategorie werd verwezen en dat in de huidige campagne uitdrukkelijk laakbaar gedrag wordt beschreven wat niet het geval was in de vorige.

Gevolg

Hoewel niet akkoord met het standpunt van de Jury, liet de adverteerder weten dat de aanbeveling in de toekomst zal worden nageleefd.

Adverteerder: BULL (F)
Product/Dienst: Beveiliging van informatica
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/08/2000