BTI – 26/02/2013

Beschrijving van de reclame

Bij De Standaard zat een gesloten omslag met daarop “Aanbod exclusief voor de lezers van De Standaard”. Binnenin zat een folder met op de eerste pagina “Parels van Turkije Sagalassos & Cappadocie” en daaronder “vanaf €289 op. 2 personen”. Verder bevat de folder een lijst van wat inbegrepen is in de programmaprijs, uitleg met foto’s over het programma en een beschrijving per dag van de reis. Op de achterflap staan de afreisdata en een inschrijvingsformulier.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is het volksverlakkerij. Men tracht klanten te verleiden met een reisbeschrijving en een inschrijvingsformulier zonder dat er enige totaalprijs vermeld wordt. Dit is volgens de klager een strafrechtelijke inbreuk op de wet op de handelspraktijken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat het om een typografische fout gaat (“op” in plaats van “pp” – per persoon) van de drukker die de reclame voor zijn reisagentschap maakt.

Hij heeft nooit de bedoeling gehad de consument te misleiden. De klanten geven altijd gedetailleerde informatie wanneer ze contact opnemen met het reisagentschap. De adverteerder informeert zijn klanten dat al zijn contracten afgesloten worden met de aangeduide prijs van de producten of de reisdiensten.

De adverteerder verduidelijkt eveneens dat het argument van de adverteerder dat “men nergens enige totaalprijs vermeldt die de consument moet betalen” niet waar is. De prijs van de producten staat wel degelijk aangeduid op de brochure: vanaf 289 euro, met een supplement van 90 euro voor bepaalde afreisdata.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de brochure in kwestie wel degelijk een globale prijs vermeldt door te vermelden “voor de superprijs per pakket – vanaf €289 op. 2 personen”. De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de brochure de kosten die al dan niet inbegrepen zijn in de prijs van het programma verduidelijkt en een toeslag van €90 voorziet op bepaalde data alsook een ‘single’ toeslag van €125.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de aangegeven prijs (“vanaf €289 op. 2 personen”) wel degelijk de prijs is van de reis in kwestie. Ze heeft er eveneens nota van genomen dat ingevolge een fout “op” werd vermeld in plaats van “pp” (per persoon).

Niettegenstaande deze typografische fout is de Jury van oordeel dat de vermelding van een prijs per persoon en vervolgens de vermelding “2 personen” tot verwarring leidt aangezien de prijs ‘vanaf €289’ slechts geldig is in geval van een reservatie voor 2 personen.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van artikels 88 en 90 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen opdat de totaal te betalen prijs per persoon op basis van een reservatie voor 2 personen duidelijk staat aangegeven, en bij gebreke hieraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Bij gebreke aan positief antwoord met betrekking tot de naleving van de Jurybeslissing werd een schorsingsaanbeveling aan de media verstuurd, overeenkomstig artikel 10 van het Juryreglement.

Adverteerder: BTI
Product/Dienst: Reis
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/02/2013