BSH HOME APPLIANCES NV – 08/07/2015

Beschrijving van de reclame

De affiche bevat de tekst “Onze robot is knap en kan alles. Net zoals je mama.” en een afbeelding van de Bosch keukenrobot MUM 5 met daarbij cupcakes waarvan er één versierd is met de tekst “I love MUM”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een seksistische discriminatie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne gelanceerd is in de periode van Moederdag. Het product in kwestie is gericht op een premium doelpubliek. De boodschap die hij met deze campagne wilde meegeven, duidt op het feit dat de keukenrobot mooi, multifunctioneel, klassevol en zeer knap is, net zoals de mama’s. De boodschap is zeer positief en geenszins seksistisch bedoeld. De adverteerder haalde aan dat er onderaan de reclame “I Love Mum” wordt vermeld.

Onderzoek door het bureau GfK heeft aangetoond dat rond de periode van Moederdag de verkoop van keukenrobots stijgt. Vandaar dat hij als fabrikant van huishoudapparaten getracht heeft om via deze campagne de keukenrobot van zijn merk Bosch in de kijker te zetten.

Op geen enkel ogenblik heeft de adverteerder de intentie gehad met deze reclame seksistisch, denigrerend, provocerend, laat staan discriminerend over te komen ten aanzien van vrouwen of moeders.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche die verspreid werd ter gelegenheid van moederdag een afbeelding van het product in kwestie bevat en de tekst “Onze robot is knap en kan alles. Net zoals je mama.”.

De Jury is van mening dat de tekst die de moeders op de voorgrond plaatst ter gelegenheid van moederdag geen negatieve connotatie inhoudt ten opzichte van hen of ten opzichte van vrouwen in het algemeen.

De Jury is van mening dat de reclame niet seksistisch, discriminerend of denigrerend van aard is ten opzichte van vrouwen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BSH HOME APPLIANCES NV
Product/Dienst: Bosch keukenrobot MUM 5
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/07/2015