BRUSSELS AIRPORT COMPANY – 25/05/2022

Beschrijving van de reclame

De affiche op de bussen van de TEC in Luik, met een afbeelding van een meisje dat doet alsof ze vliegt in de armen van een vrouw en het logo van de adverteerder, bevat de volgende teksten:
« Prendre le bus à Liège, c’est bien.
Mais prendre l’avion à Zaventem, c’est encore mieux ! »
En in kleinere letters:
« Suivez votre cœur vers un magnifique été.
Envolez-vous depuis Brussels Airport vers l’une de nos 185 destinations.
Découvrez toutes nos destinations estivales sur enviedevacances.be ».

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt het schandalig om het vliegtuig te promoten ten opzichte van het openbaar vervoer in volle klimaatcrisis.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclamecampagne zich richt tot de gebruikers van het openbaar vervoer in Luik, veelal “reizigers”, die de bus nemen voor het dagelijkse woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer. Hij wenste hun aandacht te richten op hun volgende zomervakantie en de mogelijkheid om te reizen met het vliegtuig vanaf Brussels Airport. Het is geweten dat een groot deel van de bevolking van plan is om te reizen deze zomer na twee verloren corona-jaren. Het creatieve concept dat gebruikt werd voor het lanceren van de campagne, is “je hart volgen naar wat je gemist hebt”. Op vakantie gaan op dezelfde manier als vóór covid, is iets wat mensen hebben gemist.
De “copy” voor de publicaties op de bussen werd op maat gemaakt om met een kwinkslag de link te leggen tussen de dagelijkse reis met het openbaar vervoer in de stad/regio versus de jaarlijkse reis die men gewoonlijk neemt in de zomervakantie naar een verre bestemming in het zonnige buitenland. De foto op de reclame toont mensen die inspiratie geven voor een vakantie in het buitenland, zodat mensen even kunnen uitkijken naar de zomervakantie. Hij promoot hierbij de 185 bestemmingen die vanop de luchthaven Brussel-Nationaal, in de volksmond nog vaak Zaventem genaamd, bereikt kunnen worden.
De adverteerder had geenszins de bedoeling om als luchthaven een vergelijkende (milieu)reclame te maken tussen enerzijds vliegtuigen en anderzijds bus of openbaar vervoer, noch de intentie om “valse superioriteit voor te wenden” of om zich “op denigrerende wijze” uit te laten over het openbaar vervoer. Helaas bleken tot zijn verrassing meerdere interpretaties van de uiting mogelijk en kon deze een verkeerde boodschap overbrengen. Hoewel hij de mening is toegedaan dat de reclame op zich niet foutief of misleidend is, heeft de adverteerder beslist om de campagne op de bussen stop te zetten.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche op de bussen van de TEC in Luik die het volgende vermeldt: « Prendre le bus à Liège, c’est bien. Mais prendre l’avion à Zaventem, c’est encore mieux ! » en « Suivez votre cœur vers un magnifique été. Envolez-vous depuis Brussels Airport vers l’une de nos 185 destinations. Découvrez toutes nos destinations estivales sur enviedevacances.be ».

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er onder meer nota van genomen dat deze met de affiche in kwestie de aandacht van de gebruikers van het openbaar vervoer in Luik wilde vestigen op de mogelijkheid om met het vliegtuig te reizen vanaf Brussels Airport, met een inspirerende foto met het oog op een zomervakantie in het buitenland. Zij heeft eveneens terdege nota genomen van het feit dat de betrokken tekst op maat gemaakt werd om met een kwinkslag de link te leggen tussen de dagelijkse reis met het openbaar vervoer en de reis naar een verdere bestemming in de zomervakantie.

De Jury is van mening dat het verband tussen de bus als drager voor de betrokken reclame en de bus als dagelijks vervoermiddel, dat naar voor werd gebracht ten opzichte van een verplaatsing met het vliegtuig met het oog op de naderende vakantie, voldoende duidelijk blijkt uit de betrokken reclame als geheel. Volgens haar is hier derhalve geen sprake van een denigrerende uitlating ten opzichte van het reizen per bus, noch van een milieuclaim of het promoten van welkdanige superioriteit in dat verband.

In deze context is zij van oordeel dat deze reclame geen inbreuk uitmaakt op de bepalingen die terzake van toepassing zijn.

De Jury is desalniettemin van mening dat de hoofdslogan die gebruikt wordt in deze reclame voor een luchthaven aanleiding kan geven tot verschillende interpretaties in hoofde van een publiek dat gevoelig is voor de klimaatproblematiek, getuige waarvan de klacht in kwestie.

Gelet op het voorgaande, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 1 van haar reglement en doet zij een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder, naar aanleiding van de onbedoelde interpretaties van de boodschap in kwestie en hoewel deze van mening is dat de reclame op zich niet laakbaar is, reeds besloten had om de door de klacht geviseerde campagne stop te zetten.

Adverteerder: BRUSSELS AIRPORT COMPANY
Product/Dienst: Brussels Airport
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  25/05/2022