BRUSSELS AIRLINES – 31/08/2011

Beschrijving van de reclame

De affiches tonen de Kerstman of Sinterklaas en bieden vluchten aan vanaf 69€ om te reizen tussen oktober en maart.

Motivering van de klacht(en)

De kerstperiode afbeelden en oproepen tijdens de maand augustus is schandalig en overdreven. Als leerkracht stelt de klager vast dat dit inspeelt op de tijdsbeleving van kinderen, aangezien deze nog niet herbegonnen zijn met de school en hun vriendjes nog niet hebben teruggevonden of men spreekt al over de feesten van Sinterklaas en de Kerstman, terwijl deze feesten zich in hun hoofd midden in de winter en dus midden in het schooljaar situeren.
De klager vraagt zich af waarom de adverteerders deze symbolen gebruiken in deze periode van het jaar terwijl het de verspreiders van spelproducten verboden is om deze feesten af te beelden voor oktober of november. Door deze feesten in het wilde weg te gebruiken gaan we de dromen van onze kinderen wegnemen aangezien ze het beu zullen geraken om de Kerstman en Sinterklaas heel het jaar door te zien en dus niet meer gaan geloven in deze denkbeeldige personages die overgeëxploiteerd worden door de reclamewereld.

Standpunt van de adverteerder

Art. 4

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze affiches reclame maken voor vluchten in Europa en een afbeelding van Sinterklaas of van de Kerstman tonen.

De Jury is van mening dat het gebruik van de personages van Sinterklaas en van de Kerstman naar de periode verwijzen waarin men tegen de promotionele prijs kan vliegen (tussen oktober en maart).

De Jury is van oordeel dat deze afbeeldingen geen inbreuk vormen tegen de aanbevelingen ivm reclame voor kinderfeesten daar het geen reclame is die duidelijk bestemd is voor kinderen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRUSSELS AIRLINES
Product/Dienst: vluchten in Europa
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/08/2011