BRUSSELS AIRLINES – 21/01/2016

Beschrijving van de reclame

Het dossier betreft het gebruik van bewoordingen zoals “gratis vliegen” en “vols gratuits” in de reclamecampagne voor het loyaltyprogramma Loop, onder meer een advertentie in een dagblad die volgende tekst bevat: “Enfin des points qui rapportent très vite des vols gratuits.”.

Motivering van de klacht(en)

De Voorzitter van de Jury in eerste aanleg heeft het blijvend gebruik van claims met “gratis vluchten” op eigen initiatief overeenkomstig artikel 5 van het reglement van de JEP ter onderzoek voorgelegd aan de Jury, verwijzend naar de eerdere veroordeling van de adverteerder op dit punt.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van een advertentie in een dagblad (Sudpresse van vrijdag 8 januari 2016) waarin onder meer het volgende wordt vermeld: “Enfin des points qui rapportent très vite des vols gratuits.”.

Zij verwijst dienaangaande naar haar eerdere uitspraak van 2 december 2015 in een dossier inzake Brussels Airlines met betrekking tot radiospots waarin de bewoordingen “gratis vliegen”, “vols gratuits” en “vous vous envolez gratuitement” voorkwamen, ofschoon op de website van de adverteerder werd vermeld dat de met het loyauteitsprogramma te verzamelen Loop-punten slechts kunnen worden gebruikt voor het basistarief en voor de luchtvervoerskosten, maar niet voor andere taksen, toeslagen of kosten, wat nog steeds het geval is.

De Jury vestigt er dienaangaande de aandacht op dat bij prijsvermelding van vluchten de belastingen, taksen en kosten inbegrepen dienen te zijn. Deze bedragen maken derhalve integraal deel uit van de prijs van een vlucht voor de consument.

Zij verwijst vervolgens naar artikel VI.100, 20° van het Wetboek van Economisch Recht, dat bepaalt dat de volgende misleidende handelspraktijk onder alle omstandigheden als oneerlijk wordt beschouwd: een product als “gratis”, “voor niets”, “kosteloos” en dergelijke omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen.

De Jury is van mening dat de “andere taksen, toeslagen of kosten” waarnaar de adverteerder op zijn website verwijst niet kunnen worden beschouwd als “onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen” in de zin van deze bepaling.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclamecampagne de woorden “gratis”, “gratuit”, “gratuitement” en dergelijke in strijd met artikel VI.100, 20° van het Wetboek van Economisch Recht gebruikt en dat de betrokken reclame-uitingen dus verboden misleidende handelspraktijken in de zin van artikels VI.94 en 95 van hetzelfde Wetboek uitmaken.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om binnen het raam van de reclamecampagne voor het loyaltyprogramma Loop geen reclame-uitingen meer te verspreiden met gebruikmaking van claims rond “gratis vliegen”, “vols gratuits” en analoge uitdrukkingen.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat de campagne afgelopen is.

Adverteerder: BRUSSELS AIRLINES
Product/Dienst: Loop
Initiatief: Voorzitter
Datum afsluiting:  21/01/2016