BRUSSELS AIRLINES – 16/10/2013

Beschrijving van de reclame

De advertentie vermeldt onder meer: “Gratis maaltijd, dranken en krant”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de luchtvaartmaatschappij hem, bij de heen- en de terugvlucht van en naar Genève, een belegd broodje en een drankje geserveerd heeft als “maaltijd”, terwijl de reclame de term “maaltijd” aankondigt. Hij is van oordeel dat het om misleidende reclame gaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder meent dat de bewuste reclame niet misleidend is. “Maaltijd” is immers als een zeer ruime term te beschouwen die vele vormen van “voeding” dekt zoals croissants, belegde broodjes en warme maaltijden.

Omwille van operationele redenen, worden er op vluchten van korte duur in b.flex inderdaad belegde broodjes of andere snacks aangeboden in plaats van een warme maaltijd. Er is dan namelijk heel weinig tijd voor de cabin crew om eten op te warmen voor een grote groep mensen. En Genève betreft een dergelijke vlucht van korte duur.

De duurdere prijs die men voor b.flex tickets betaalt, zit overigens vooral in het feit dat zo’n ticket een grotere flexibiliteit biedt aan de reiziger. Hij kan zonder extra kosten een vroegere of latere vlucht nemen, zijn reservering naar een latere datum wijzigen, genieten van een latere check-in tijd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame onder meer het volgende vermeldt: “Gratis maaltijd”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat er op vluchten van korte duur in b.flex (zoals een vlucht naar Genève in het geval van de klager) belegde broodjes of andere snacks aangeboden worden in plaats van een warme maaltijd.

De Jury is van mening dat een maaltijd uit warme of koude voedingsmiddelen (bijvoorbeeld een sandwich) kan bestaan.

De Jury is van oordeel dat de reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRUSSELS AIRLINES
Product/Dienst: Vluchten b.flex economy
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/10/2013