BRUSSELS AIRLINES – 09/05/2007

Beschrijving van de reclame

Tekst affiche : “Brussels airlines flying your way. Genève. Hou je geld voor de banken vanaf € 32,49 one-way all-in. Boek nu via je reisagent of Brusselsairlines.com”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame stelt aan de reizigers voor om hun geld te sparen om het op Zwitserse banken te plaatsen. Is dit niet suggereren dat Belgen deze Brusselse vliegmaatschappij kunnen gebruiken om belastingen te ontduiken?

Deze reclame zet aan tot milieuvervuiling en fiscale fraude.

Deze reclame is onverantwoord. CO2 uitstoot heeft catastrofale gevolgen voor onze planeet en dit soort van reclame maakt de burgers onverschillig voor de toekomst.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het gaat om een uitgebreide reclamecampagne die via verschillende media gevoerd wordt en waarbij als rode draad telkens woordspelingen gebruikt worden die verwijzen naar de naam of een gekende eigenschap van verschillende vluchtbestemmingen. Hij stelde dat het duidelijk om een humoristische insteek gaat die niet letterlijk dient opgevat te worden.
Met betrekking tot de eerste aantijging (het aanzetten tot fiscale fraude en kapitaalvlucht) benadrukte hij dat het om eigen interpretatie gaat van de klagers, daar de affiche op geen enkele manier spreekt van belastingsontduiking of andere illegale praktijken. De knipoog in de affiche verwijst naar de bekendheid van Genève als ‘bankenstad'. Er wordt dus op humoristische wijze verwezen naar een gekende eigenschap van het product – zijnde een vliegbestemming naar Genève. De affiche kan enkel geïnterpreteerd worden als een aanzet tot sparen: wie minder geld uitgeeft aan (dure) vliegreizen, kan meer sparen. De affiche laat overigens in het midden door welke bank (een Belgische of een Geneefse), het uitgespaarde geld moet worden bewaard. Hij benadrukte tevens dat het houden van een bankrekening in het buitenland, en meer specifiek in Genève, op zich geen fiscale fraude uitmaakt. Het wordt pas fiscale fraude als de betrokken persoon zijn buitenlands spaargeld niet aangeeft aan de Belgische fiscus, maar hierover zegt of insinueert de affiche niets. Daarnaast is kapitaalvlucht geen illegaal gegeven, maar een economische realiteit. Men kan kapitaalvlucht jammer vinden, maar het is een noodzakelijk gevolg van de mondialisering van de economie.
Met betrekking tot de 2e aantijging (vervuiling en CO2-uitstoot) stelde de adverteerder dat indien een dergelijk standpunt zou gevolgd worden, dan quasi elke reclame voor een transportmiddel op de helling staat.
De adverteerder stelde tenslotte dat deze affiche de humor en creativiteit van de consument prikkelt, doch zonder de consument aan te zetten tot laakbaar sociaal of illegaal gedrag. Hij stelde dat de JEP aanbevelingen inzake humor in reclame niet werden geschonden.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat deze tekst van de affiche een knipoog bevat die duidelijk verwijst naar een kenmerk van de bestemming in kwestie (Genève- banken). De Jury is van oordeel dat deze boodschap niet van aard is om aan te zetten tot fiscale fraude of andere onwettelijke gedragingen. Het is inderdaad zo dat het houden van een buitenlandse rekening niet onwettelijk is en er terzake pas sprake kan zijn van fiscale fraude indien de betrokken persoon zijn buitenlands spaargeld niet aangeeft aan de fiscus. De boodschap in kwestie zet er niet aan om fiscale fraude te plegen.

Wat het aspect vervuiling en CO2 uitstoot betreft, heeft de Jury vastgesteld dat deze reclameboodschap niet verwijst naar de gevolgen voor het leefmilieu van de producten en/of diensten in kwestie en derhalve niet onder het toepassingsgebied van de milieureclamecode valt die stipuleert dat de code van toepassing is op elke reclame die verwijst naar de gevolgen voor het leefmilieu van een product, verpakking inbegrepen, of van een dienst, ongeacht het gebruikte medium, gedurende hun levenscyclus.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: BRUSSELS AIRLINES
Product/Dienst: Vluchten Brussel/Genève
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/05/2007