BROUWERIJEN ALKEN MAES – 18/04/2007

Beschrijving van de reclame

Affiche 1 :
Met als titel “Mosselen Friet” toont een man in maatpak met in zijn rechterhand een glas bier van het merk en in zijn linkerhand een vork met een friet. Onderaan bevindt zich een bierkaartje met het logo van het merk en de tekst “Grimbergen. Smakelijk”.

Affiche 2 :
Met als titel “Tomaat garnaal” toont een vrouw in een avondjurk met in haar linkerhand een glas bier van het merk en in haar rechterhand een vork met tomaat en garnalen. Onderaan bevindt zich een bierkaartje met het logo van het merk en de tekst “Grimbergen. Smakelijk”.

Affiche 3 :
Met als titel “Steak Bearnaise” toont een vrouw in avondjurk en een man in maatpak. De vrouw heeft in haar rechterhand een vork met een stuk rundvlees met bearnaisesaus. De man heeft in zijn rechterhand een glas bier van het merk. Onderaan bevindt zich een bierkaartje met het logo van het merk en de tekst “Grimbergen. Smakelijk”.

Motivering van de klacht(en)

Educatieve slogan ontbreekt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat hij bij nazicht vastgesteld heeft dat de educatieve slogan wel vermeld werd op de door hem aangeleverde bestanden, doch ingevolge een fout van een extern bureau deze tekst niet meer aanwezig is. Hij stelde dit in de toekomst beter te zullen controleren. Hij stelde tevens dat de campagne inmiddels beëindigd is, maar dat hij voor de tweede fase in de maand mei er proactief op heeft toegezien dat de educatieve slogan wel degelijk werd vermeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de educatieve slogan ontbreekt. De Jury heeft dan ook aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de educatieve slogan te vermelden overeenkomstig art. 11 en bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft er nota van genomen dat het om een fout gaat, dat de kwestieuze campagne inmiddels is afgelopen en dat voor de volgende inplanting in de maand mei erop werd toegezien dat de educatieve slogan wel degelijk vermeld zal worden overeenkomstig het convenant. Gelet hierop heeft zij dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BROUWERIJEN ALKEN MAES
Product/Dienst: Grimbergen
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  18/04/2007