BROUWERIJEN ALKEN MAES – 17/06/2015

Beschrijving van de reclame

De affiche met de tekst “12 + 12 gratis!” en “Nog een reden om je vrienden te bellen!” toont een bak Maes.

Op de website, op de pagina van de actie ‘Bak van de Week’, wordt onder meer het volgende vermeld: “Bakken plezier, want Maes trakteert. Gezellige barbecue met je vrienden? Afterwork party met je collega’s? Kotfeestje? Elke week geven wij een bak weg!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat in de reclame voor het biermerk Maes vooral wordt ingespeeld op het sociale succes.

Zo luidt de slogan op de affiche voor de ‘12 + 12 gratis’ actie: “Nog een reden om je vrienden te bellen” en staat op de website bij de actie ‘Bak van de Week’ het volgende vermeld: “Bakken plezier, want Maes trakteert. Gezellige barbecue met je vrienden? Afterwork party met je collega’s? Kotfeestje? Elke week geven wij een bak weg!”.

Volgens de klager is dit duidelijk een schending van artikel 3.3 van het Alcoholconvenant. Steeds wordt er de link gelegd met vrienden (= sociaal succes).
Het laatste voorbeeld maakt ook de link met feestjes, waardoor artikel 3.5 in het gedrang komt. Het is alsof Maes een garantie biedt op het hebben van een “gezellige” barbecue, etc.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de definitie van sociaal succes van belang is in deze discussie. Sociaal succes nastreven is het verwerven van een zeker aanzien of een bepaalde status binnen de maatschappij, en niet het verruimen van zijn vriendenkring.

Nergens in de reclame wordt gesuggereerd dat door de aankoop en/of consumptie van bier sociaal succes wordt bereikt. Dat men bier zou drinken in aanwezigheid van vrienden of tijdens een feest/BBQ is op zich uiteraard niet verkeerd. Nergens wordt (impliciet dan wel expliciet) gesteld dat men door de aankoop en/of consumptie van bier sociaal succes verwerft in de maatschappij.

Dat men na de aankoop van een bak bier zijn vrienden zou bellen om samen te genieten van het bier is op zich allerminst verkeerd. In de visie van de klager zou men door de aankoop van een bak bier nieuwe vriendschappen nastreven. Dat is uiteraard een totaal verkeerde interpretatie. Want men belt namelijk volgens de slogan reeds bestaande vrienden.

Het is een vaststaand gegeven dat bier een veel gedronken drank is tijdens BBQ’s, of kotfeestjes. De eventuele gezellige sfeer op een feest wordt geenszins door de bierconsumptie gecreëerd. Evenmin worden de consumenten aangezet tot overmatig consumeren.

Nergens in de reclame wordt een onmiddellijke link gelegd tussen enerzijds de aanwezigheid van bier en anderzijds de gezelligheid van het feest in kwestie. Enkel een totaal verkeerde lezing kan leiden tot de visie van de klager.

De “ratio legis” van het Alcoholconvenant is uiteraard voorkomen dat er wordt aangezet tot overmatige consumptie, of dat bepaalde groepen worden aangezet tot het drinken van bier.

In de voorliggende casus is hier uiteraard nergens sprake van. Nergens wordt een negatieve boodschap gegeven, of worden mensen aangezet tot overmatige consumptie of verkeerde verwachtingspatronen aan de aankoop/consumptie van het bier gelinkt.

In geen van de mogelijke interpretaties wordt sociaal succes vooropgesteld, noch wordt gezelligheid beloofd.

Volgens de adverteerder is de klacht dus ongegrond.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de affiche met de tekst “12 + 12 gratis! Nog een reden om je vrienden te bellen!” en van de actie ‘Bak van de Week’ op de website van de adverteerder, waar onder meer het volgende vermeld wordt: “Bakken plezier, want Maes trakteert. Gezellige barbecue met je vrienden? Afterwork party met je collega’s? Kotfeestje? Elke week geven wij een bak weg!”.

De Jury is van mening dat de teksten op de affiche en op de website louter verwijzen naar het feit dat het gepromote product samen met vrienden kan worden geconsumeerd. Zij is van oordeel dat de teksten in kwestie geen verwijzing inhouden naar sociaal succes in de zin van artikel 3.3 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant) en dat derhalve in casu evenmin de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband wordt gebracht met sociaal succes.

De Jury is eveneens van mening dat de tekst op de website van de actie ‘Bak van de week’ niet beweert dat een barbecue of een feestje gezellig of plezierig is door het feit dat er bier gedronken wordt. Zij is derhalve van oordeel dat de tekst in kwestie niet suggereert dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om het dagelijks leven gelukkiger te maken of om een feestelijke sfeer te creëren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame-uitingen geen inbreuk uitmaken op artikels 3.3 en 3.5 van het Convenant.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BROUWERIJEN ALKEN MAES
Product/Dienst: Maes
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/06/2015