BROUWERIJEN ALKEN MAES – 08/01/2014

Beschrijving van de reclame

Spot 1:
“Grimbergen. Een mysterieuze moord wordt gepleegd op een vrouwelijke psychiater. Vier verdachten worden opgesloten in een wachtkamer. Is de moordenaar onder hen? Wie wordt het volgende slachtoffer? Zo begint de Grimbergen wisselthriller. Een uniek boek geschreven door vijf Belgische topauteurs waaronder Deflo, Vekeman en Mendes. Ontdek hem gratis bij aankoop van Grimbergen, want bij een boeiend boek hoort een boeiend bier. Grimbergen, het bier van de feniks. Bier drink je met verstand.”

Spot 2:
“De abdij van Grimbergen, drie keer verwoest, drie keer herrezen. Daarom werd de fiere feniks het symbool van de abdij en van het bier. Over de geschiedenis ervan kan je boeken schrijven, maar kan je ook rustig genieten van een goed boek met een Grimbergen. Want bij een boeiend boek hoort een boeiend bier. Daarom krijg je nu een unieke wisselthriller cadeau bij Grimbergen. Geniet van elke slok en van elke pagina. Grimbergen, het bier van de feniks. Bier drink je met verstand.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een reclame voor een bier die ingevoegd werd net voor de nieuwsbulletins door de reclame te verbergen in informatie over de abdij van Grimbergen. Hij is bijzonder gevoelig voor deze inmenging die zich voordoet terwijl men op de nieuwsbulletins wacht.
De klager verduidelijkte de punten die hij problematisch vindt:
- De abdij van Grimbergen ligt in Vlaanderen, 15 km ten noorden van Brussel en men maakt er geen bier. Ze werd bewoond door Norbertijnerkanunnikken gewijd aan de katholieke actie in het buitenland.
- De brouwerij Alken Maes die het Grimbergen bier produceert ligt in Jumet, voorstad van Charleroi, en is sinds 2008 in bezit van internationale kapitalistische organisaties: Heineken & Carlsberg.
- De reclame houdt de verwarring in stand, ze berokkent schade aan zowel de deontologie als aan de consumenten die misbruikt worden, er is geen enkele gekende link tussen de Norbertijner missionarissen van de abdij en de kapitalische organisaties Heineken & Carlsberg.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze radiospot zijns inziens geen schending van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alchoholhoudende dranken vormt. De spot werd op verschillende tijdstippen uitgezonden. De consument klaagt over het feit dat de radiospot vlak voor een nieuwsbulletin op Musiq3 (RTBF) werd uitgezonden. Volgens artikel 11 van het Convenant is reclame voor alcoholhoudende dranken verboden gedurende een periode die begint vijf minuten voor en eindigt vijf minuten na een uitzending gericht op een publiek dat bestaat uit minderjarigen. Een nieuwsbulletin valt daar volgens de adverteerder niet onder.

De adverteerder heeft vervolgens meegedeeld dat Grimbergen een Belgisch abdijbier is, dat gebrouwen wordt onder licentie van Brouwerij Alken-Maes (te Alken). Er is in de eerste plaats dus een contractuele band tussen de Norbertijnerabdij van Grimbergen en Brouwerij Alken-Maes. Bovendien is het abdijbier Grimbergen een Erkend Belgisch Abdijbier. Dat is een keurmerk dat door de Unie van de Belgische Brouwers aan Grimbergen als abdijbier werd toegekend. Volgens de adverteerder is er dus wel degelijk een band tussen Brouwerij Alken-Maes en het abdijbier Grimbergen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospots de abdij van Grimbergen en de Grimbergen-thriller, een boek dat aangeboden wordt bij aankoop van bier van Grimbergen, vermelden. De spots eindigen met “Grimbergen, het bier van de feniks. Bier drink je met verstand.”.

De Jury is van oordeel dat de commerciële communicatie duidelijk als zodanig herkenbaar is en dat de adverteerder duidelijk identificeerbaar is.

De Jury heeft er vervolgens nota van genomen dat het Grimbergen-bier een erkend Belgisch abdijbier is dat onder licentie gebrouwen wordt door de brouwerij Alken-Maes en dat er dus een contractuele band bestaat tussen de abdij van Grimbergen en de brouwerij Alken-Maes.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de consument te misleiden wat betreft de hoedanigheid van de adverteerder of wat betreft de karakteristieken van zijn product.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BROUWERIJEN ALKEN MAES
Product/Dienst: Grimbergen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/01/2014