BROUWERIJEN ALKEN MAES – 06/06/2017

Beschrijving van de reclame

De post toont een bak Maes met de tekst « S’il fait chaud, pensez à vous hydrater la peau. Et la gorge. ».

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager laat de reclame bier doorgaan voor een dorstlessend middel daar waar bier, zoals elke alcoholische drank, daarentegen een dehydraterend effect heeft. Dit discours rond hydraterend bier kan echter bestaan bij een bepaald slecht geïnformeerd publiek en het is uitzonderlijk schadelijk en gevaarlijk om dergelijke overtuigingen aan te moedigen. Als het warm is, moet men water drinken. Men kan bier drinken, maar men dient daarnaast steeds water te drinken.

Standpunt van de adverteerder

Mede gelet op de input van de klager, kon de adverteerder begrijpen dat deze “ad hoc” advertising een verkeerd te interpreteren boodschap inzake gezondheid ten aanzien van de consument kan brengen, en hij heeft dan ook besloten de post onmiddellijk van zijn Facebook-pagina te verwijderen.

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft vastgesteld dat de Facebookpost een bak bier toont met de tekst « S’il fait chaud, pensez à vous hydrater la peau. Et la gorge. ».

De Jury is van oordeel dat deze tekst de consumptie van een alcoholhoudende drank in verband brengt met gunstige fysieke effecten die toelaten om bepaalde fysieke problemen te bestrijden, wat strijdig is met artikel 3.2 van het Convenant.

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat hij de post in kwestie reeds verwijderd heeft van zijn Facebookpagina.

Adverteerder: BROUWERIJEN ALKEN MAES
Product/Dienst: Maes
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  06/06/2017