BROUWERIJEN ALKEN MAES – 02/09/2011

Beschrijving van de reclame

Boven de kader waar men zijn geboortedatum moet ingeven om de site te bezoeken wordt het volgende vermeld: “Je leeftijd heb je niet te kiezen. Maar als je jonger bent dan 18 zijn er nog genoeg leuke dingen om te doen. Figuurtjes maken met brooddeeg, kleuren met wasco of je verkleden als tovenaar. Kies maar!”

Motivering van de klacht(en)

De startpagina van de site zet minderjarigen ertoe aan om een foutieve geboortedatum in te geven door hen te denigreren en te vergelijken met jonge kinderen.

Standpunt van de adverteerder

De leeftijdscontrole op de website maes.be werd opgesteld conform de algemene regelgeving geldend in de alcoholsector.
De adverteerder wenst erop te wijzen dat het technisch gezien niet mogelijk is om te controleren of de gevraagde leeftijdscontrole naar waarheid wordt ingevuld. Hij weerlegt ten stelligste dat Maes aanzet tot het invullen van een foutieve geboortedatum door denigrerend uit de hoek te komen of minderjarigen te vergelijken met jonge kinderen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat, boven de kader waar men zijn geboortedatum moet invullen om toegang te krijgen tot de website, het volgende vermeld wordt: “Je leeftijd heb je niet te kiezen. Maar als je jonger bent dan 18 zijn er nog genoeg leuke dingen om te doen. Figuurtjes maken met brooddeeg, kleuren met wasco of je verkleden als tovenaar. Kies maar!”.

De Jury is van mening dat de activiteiten die beschreven worden activiteiten zijn voor kleine kinderen en dat de vermelding in kwestie denigrerend is voor minderjarigen. Zij is eveneens van mening dat de gebruikte toon minderjarigen zal aanzetten om vals te spelen en een leeftijd vanaf 18 jaar te vermelden.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en het denigreren van een bepaalde categorie mensen veroorzaakt. Zij is ook van oordeel dat de reclame stelt dat de consumptie van alcoholhoudende dranken eigen is aan volwassenheid en het nietconsumeren van alcoholhoudende dranken een teken van onvolwassenheid is.

Op basis van volgende artikels:
- artikel 1, alinea 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel – hierna ICC code (sociale verantwoordelijkheid),
- artikel 12 van de ICC code (denigreren van een bepaalde categorie mensen),
- artikel 4.3 van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken,
heeft de Jury de adverteerder gevraagd de vermelding in kwestie niet meer te gebruiken of de reclame aan te passen zodat ze geen inbreuk meer bevat op de bovenvermelde bepalingen.

Wat de educatieve slogan betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de slogan op de eerste pagina met de taalkeuze vermeld wordt, maar twee keer in het Nederlands. De Jury heeft de adverteerder dan ook gevraagd om de educatieve slogan in beide talen (FR+NL) te vermelden.

Gevolg

De adverteerder heeft de Jurybeslissing nageleefd.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BROUWERIJEN ALKEN MAES
Product/Dienst: Maes
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  02/09/2011