BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK – 25/11/2003

Beschrijving van de reclame

Een kleine advertentie toont een bruin en een blond bier, telkens in een glas van het merk met als enige slogan : “KASTEELbier”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame vermeldt niet de educatieve slogan : “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” en is dus in strijd met de gedrags- en reclamecode voor bier.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij steeds tracht om de educatieve slogan te vermelden, maar dat deze op zo een kleine oppervlakte zeker onleesbaar is. Hij bevestigde dat hij dit voor de volgende edities zal onderzoeken en indien mogelijk de slogan vermelden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie de educatieve slogan niet vermeldt, hetgeen strijdig is met de bepalingen zoals weergegeven in de bijlage van de gedrags- en reclamecode voor bier die bepaalt dat de minimale karaktergrootte van deze slogan verhoudingsgewijs dient te zijn met een minimum van 2,5 mm. Zij heeft de adverteerder erop gewezen dat aangezien het een advertentie betreft in de massamedia die aldus een ruim publiek bereikt, hij bij de keuze van de advertentie (en de grootte ervan) met deze bepalingen rekening dient te houden. De Jury heeft dan ook de aanbeveling gedaan deze advertentie niet meer te verspreiden zonder de educatieve slogan leesbaar te vermelden en in de toekomst steeds de slogan te vermelden overeenkomstig de code.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de aanbeveling zal naleven.

Adverteerder: BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Product/Dienst: Kasteelbier
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  25/11/2003