BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK – 18/09/2013

Beschrijving van de reclame

Op de zijkant van het busje staat een flesje en een glas van het product Kasteel Rouge afgebeeld, met daarnaast drie silhouetten van mensen met een glas in de hand en de armen in de lucht gestoken. Daarbij de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is dergelijke reclame voor drank in strijd met artikel 3.5 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken dat bepaalt dat reclame niet mag suggereren dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om het dagelijks leven gelukkiger te maken of om een feestelijke sfeer te creëren.
Op het busje wordt immers het Kasteelbier afgebeeld, maar ook een drietal dansende/feestende mensen met een bierglas (typisch glas voor Kasteelbier) in de hand. Dit suggereert dat het drinken van Kasteelbier een feestelijke sfeer creëert.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee van oordeel te zijn dat hier een loopje wordt genomen met de causaliteit van de zaken.

Dit bestickerd busje is geen reclamebusje, dat uitrijdt of wordt gestationeerd om publiciteit te maken en mensen aan te zetten om zijn Kasteel Rouge te drinken.
Dit is een mobiele tapinstallatie, die pas van stal wordt gehaald nadat een organisator een feestje of drink heeft georganiseerd en nadat diezelfde organisator bij de adverteerder bier heeft besteld, om tijdens dit feestje of deze drink te gebruiken.

Volgens de adverteerder is het niet correct om zoals de klager te stellen dat hij jongeren zou aanzetten om een feestje te bouwen en daarbij zijn bier te drinken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de zijkant van het busje een flesje en een glas van het product Kasteel Rouge afgebeeld staan, met daarnaast drie silhouetten van mensen met een glas in de hand en de armen in de lucht gestoken en de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”.

De Jury is van mening dat het loutere feit van silhouetten te tonen van mensen met een glas in de hand en de armen in de lucht gestoken niet suggereert dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om een feestelijke sfeer te creëren.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet in strijd is met artikel 3.5 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Product/Dienst: Kasteel Rouge
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/09/2013