BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK – 17/01/2008

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een vrouw die een tijdschrift aan het lezen is voor een open haard. Plots zegt zij tegen haar man: “Hela, waar zit je daar. Zie je niet dat ik iets mis?”. Op dat moment komt haar echtgenoot binnen met een dienblad waarop een glas Kasteelbier staat. Hij antwoordt: “uw Kasteelbierke zeker.”
Vrouw: “Ja, dat is het.”
Mannenstem: “Kasteelbier. Thuisplezier.”
Het product wordt in beeld gebracht, samen met de vermelding van de educatieve slogan en het website adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is seksistisch, maar ditmaal in de omgekeerde zin: de man wordt toegesnauwd door de vrouw om haar een Kasteelbier te serveren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat zijn standpunt hetzelfde is als bij de eerste spot: hij vindt het overdreven dat er heisa komt omtrent deze reclame.
Dit tweede spotje (meer agressief) was bedoeld om een kontrast naar voor te brengen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in tegenstelling tot de vorige spot, deze Tv spot een scène toont waarbij een man zijn echtgenote bedient van een Kasteelbier.

De Jury is van oordeel dat het duidelijk is dat deze spot ironisch bedoeld is en niet van aard is om als seksistisch of discriminerend t.o.v. de man opgevat te worden. De spot is geenszins van aard om stereotypen te bestendigen, daar deze net roldoorkruisend is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Product/Dienst: Kasteelbier
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/01/2008