BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK – 10/07/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “Bij afgifte van deze advertentie ontvangt u gratis 2 glazen Premium Kriek bij aankoop van 1 bak Premium Kriek”, toont een flesje, een glas en een bak van het merk. Baseline : “Geldig van 22/6 tot 15/7 bij uw drankenhandelaar/drive-in”.

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie vermeldt niet de slogan : “Bier met liefde gebrouwen; drink je met verstand”, zoals voorzien door de reclamecode van de Arnoldus Groep.

Jurybeslissing

De adverteerder had al uit eigen beweging zijn excuses aangeboden omdat hij de slogan vergeten was. Gelet op de klacht en daar de Jury bovendien vaststelde dat de nieuwe verbeterde advertentie de slogan inderdaad wel vermeldde, doch verticaal en dus niet overeenkomstig de richtlijnen van de toepasselijke code, heeft zij derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de educatieve slogan overeenkomstig de code te vermelden.

Gevolg

De adverteerder en zijn reclamebureau bevestigden dat ze in de toekomst aandachtiger zullen zijn en erop zullen toezien dat er geen inbreuken meer gebeuren.

Adverteerder: BROUWERIJ VAN HONSEBROUCK
Product/Dienst: Premium Kriek St. Louis
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  10/07/2002