BROUWERIJ DE HALVE MAAN – 22/05/2013

Beschrijving van de reclame

Bij het loopevenement “Dwars door Brugge” kregen de deelnemers aan de afstand 15 km 500 meter voor de finish een proevertje van Brugse Zot.

Motivering van de klacht(en)

De klager vestigde de aandacht op de verdeling van het bier Brugse Zot tijdens de loopwedstrijd « Dwars door Brugge ». Tijdens deze promotionele actie werd bier verdeeld tijdens een loopwedstrijd aan deelnemers die volop fysiek actief waren.
Deze promotionele actie lijkt in strijd te zijn met artikel 9 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.
Hoe werd overigens het onderscheid gemaakt tussen lopers die al de wettelijke leeftijd hadden en de andere lopers?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het om een ludieke actie ging: er werd sampling gedaan met heel kleine shotjes bier (ongeveer 3 à 4 cl bier in een heel klein bekertje), waarbij heel expliciet duidelijk gemaakt werd dat het enkel maar voor meerderjarigen was. Het was op geen enkele manier de bedoeling om te insinueren dat sportieve prestaties hierdoor zouden verbeterd worden, waar tenslotte artikel 9 van het Convenant naar verwijst. Deze ludieke actie was eerder bedoeld om als hoofdsponsor van dit evenement wat meer aandacht te genereren, maar zeker niet om tot onverantwoord alcoholgebruik aan te zetten.

Hij beschouwde “Dwars door Brugge” als een sympathiek evenement, en wenste hier als “sympathieke” sponsor mee te worden geassocieerd. Het nieuwe Convenant was ook nog maar net in voege; de adverteerder was zich er niet van bewust dat hij dit met deze actie zou overtreden. Hij betreurde deze reactie, maar bevestigde dat hij dit soort acties niet meer zal doen in de toekomst.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat naar aanleiding van de betwiste promotionele actie deelnemers aan de betrokken loopwedstrijd tijdens het parcours een proevertje kregen van het bier Brugse Zot.

De Jury wijst dienaangaande op artikel 5.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant) dat het volgende bepaalt: “Het is verboden om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden.”.

De Jury is van oordeel dat deze promotionele actie een inbreuk uitmaakt op artikel 5.1 van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om geen dergelijke promotionele actie meer te voeren.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie reeds bevestigde dit soort acties niet meer te zullen doen in de toekomst.

Adverteerder: BROUWERIJ DE HALVE MAAN
Product/Dienst: Brugse Zot
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  22/05/2013