BROUWERIJ DE BRABANDERE – 14/10/2020

Beschrijving van de reclame

Op de Facebookpagina van het product ziet men onder meer een foto van een blikje Kwaremont 0.3 en de tekst “Alcohol free.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt er ten onrechte gemeld dat dit product alcohol “free” is, terwijl er wel degelijk alcohol in zit. Zijn vriend heeft een alcoholprobleem en drinkt af en toe een écht alcoholvrij pintje, en door dit soort praktijken kan hij echter hervallen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat ingevolge het Koninklijk Besluit van 31 maart 1993 betreffende bier, ‘alcoholvrij’ mag worden vermeld wanneer de dranken een alcoholgehalte van ten hoogste 0,5% hebben. Kwaremont 0.3 heeft steeds een alcoholgehalte van 0,3% en voldoet dus aan de definitie van alcoholvrij bier.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de foto van een blikje Kwaremont 0.3 en van de tekst “Alcohol free” op de Facebookpagina van het product in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft ook kennisgenomen van het antwoord van de adverteerder die meedeelde dat ingevolge het Koninklijk Besluit van 31 maart 1993 betreffende bier, ‘alcoholvrij’ mag worden vermeld wanneer de dranken een alcoholgehalte van ten hoogste 0,5% hebben en dat Kwaremont 0.3 steeds een alcoholgehalte van 0,3% heeft en dus aan de definitie van alcoholvrij bier voldoet.

Rekening houdend met de geldende wetgeving is de Jury van mening dat de adverteerder de tekst “Alcohol free” in de reclame in kwestie mag gebruiken.

Daarnaast heeft de Jury er nota van genomen dat de benaming van het product “0.3” bevat.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BROUWERIJ DE BRABANDERE
Product/Dienst: Kwaremont 0.3
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/10/2020