BRILJANT CLEANING – 27/01/2011

Beschrijving van de reclame

De spot laat een vrouw horen die thuis komt en verontwaardigd vaststelt dat haar poetshulp in de zetel ligt te slapen. Ze zegt onder meer “vanaf toen wilde ik nooit meer iemand via dienstencheques aanwerven maar Tessa van Briljant Cleaning heeft mij van mening doen veranderen”.

Motivering van de klacht(en)

In deze spot stoort het de klager enorm, dat men de vele hardwerkende mensen van alle andere dienstencheques kantoren afdoet als zijnde profiteurs en luiaards. Dit doet de ganse sector geen goed en zorgt automatisch voor achterdocht bij huidige en toekomstige klanten. Dit kan leiden tot terugkeer naar meer zwart werk en alle bijbehorende ellende van dien.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij nooit, maar dan ook nooit, de intentie heeft gehad om een onrespectvolle of denigrerende vorm van reclame op te nemen.

De inhoud van de spot is bedoeld als knipoog naar de vaak slechtwerkende communicatie bij dienstenchequesbedrijven. Door eigen slechte ervaringen met vorige bedrijven heeft de adverteerder zijn bedrijf opgestart. De spot is ABSOLUUT niet bedoeld naar “luie werknemers” maar naar dienstenchequesbedrijven.

De adverteerder deelde ook mee dat zijn werknemers met het grootste respect behandeld worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een vrouw laat horen die thuis komt en verontwaardigd vaststelt dat haar poetshulp in de zetel ligt te slapen. Ze zegt onder meer “vanaf toen wilde ik nooit meer iemand via dienstencheques aanwerven maar Tessa van Briljant Cleaning heeft mij van mening doen veranderen”.

De Jury is van mening dat de werknemers van dienstenchequesbedrijven als onbetrouwbaar beschreven worden. Zij is derhalve van oordeel dat de spot bijdraagt tot het bestendigen van sociale vooroordelen of van stereotypes die indruisen tegen de gangbare gedachtengang binnen de bevolking, wat strijdig is met punt 4 van de JEP-regels inzake de voorstelling van de persoon.

De Jury is ook van oordeel dat de spot denigrerend overkomt ten aanzien van de andere dienstenchequesbedrijven, wat strijdig is met artikel 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze spot te wijzigen (door deze in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen) en intussen de spot niet meer te verspreiden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de betreffende spot intussen werd stopgezet en dat er een nieuwe spot zal worden aangemaakt bij eventuele verdere verspreidingen op de radio.

Adverteerder: BRILJANT CLEANING
Product/Dienst: Dienstencheques
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/01/2011