BRICO PLAN IT – 11/05/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor Brico Plan-It toont een vrouw die een boeket in haar handen houdt. Het boeket bevat in plaats van bloemen de volgende aankondiging “alles aan -15%”.
Tekst: Vandaag zondag, open van 9 tot 18u.
Onderaan een uitknipbare coupon: Gratis. 1 USB stick 2 GB. Bij afgifte van deze coupon ontvangt u gratis deze USB stick van 2 GB*.
*Enkel deze zondag 25 april 2010. Zolang de voorraad strekt.

Motivering van de klacht(en)

Op 25 april (zondag) wordt een gratis USB stick van 2GB bij afgifte van de coupon uit betreffend dagblad geschonken weliswaar zolang de voorraad strekt. Op 25 april in de namiddag (14.30 h) wil de klager de coupon inwisselen voor een gratis USB stick maar hij krijgt volgend antwoord van 'een' verantwoordelijke : 'de sticks (een 400tal) waren reeds rond 10h30 volledig 'uitverkocht', we hebben die actie gedaan omdat er anders geen kat naar onze winkel zou komen'
Op de reactie van de klager dat dit misleidende reclame is, gaf de persoon in kwestie hem volledig gelijk, hij was ook niet gelukkig met het initiatief van zijn directie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de Franstalige advertentie is verschenen in "7 Dimanche" en de Nederlandstalige advertentie in de "Zondag", beide op 25/04/2010. De winkels waren geopend van 9 u tot 18u. Hij deelde het aantal usb sticks en de verdeelsleutel mee.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat dit de eerste actie van deze aard was voor Brico Plan-it en dat de advertentie om deze actie aan te kondigen verschenen is in de Zondag en 7Dimanche van 25/04/2010. De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder een bepaald aantal usb sticks heeft geleverd aan elke deelnemende winkel et dat hij voor de winkels waar de stock uitgeput was, het nodige gedaan heeft om deze opnieuw te bevoorraden. De adverteerder heeft het aantal usb sticks die verdeeld werden meegedeeld , alsook het aantal resterende sticks die overbleven.

Op basis van de meegedeelde informatie, is de Jury van oordeel dat de adverteerder een voldoende stock voorzien had in functie van de voorziene vraag en de omvang van de reclame (eenmalige verschijning op datum van 25/04/2010). Zij is van oordeel dat er geen elementen zijn om te beschouwen dat deze actie strijdig is met art. 94/8,5° van de wet op de handelspraktijken (art. 91,5° van de nieuwe wet van 06/04/2010).

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: BRICO PLAN IT
Product/Dienst: USB stick actie
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/05/2010